Aktuellt

Fyra nya instruktionsfilmer

För dig som är Centurianvändare finns nu fyra nya instruktionsfilmer. Tre filmer handlar om hur du skapar elektroniska blanketter och en om pappersmottagare. Har du glömt bort lösnordet till filmsidan eller till Dokumentbanken, […]

Läs mer...

Allt blir bättre med nya ISO

De nya ISO-standarderna, som lanserades september 2015, leder till större ansvarstagande, högre riskmedvetenhet, bättre processkontroll och nöjdare kunder. Samtidigt minskar arbetsbördan för dem som ska säkerställa att standardprocesserna efterlevs. Med […]

Läs mer...

Centuri Användarforum 2016

Nu är det dags att anmäla sig till årets höjdpunkt – Centuri Användarforum den 17 november på “Lundqvist & Lindqvist”, Klarabergsviadukten 90. Det är ett gediget program och fokus ligger på […]

Läs mer...

Nyheterna i Centuri 8.7

I Centuri dokumenthantering finns nu möjlighet för utfärdaren av ett dokument att arkivera direkt utan att det hamnar under fliken “Mitt arbete”. Det gäller externa dokument, länkar och pappersreferenser, d.v.s. […]

Läs mer...

Vad är Centuri?

Centuri hjälper verksamheter att hålla ordning och reda bland dokument, avtal, rutiner, instruktioner med mera. Rätt information – godkänd och versionshanterad – når sina läsare via den plattform eller publiceringsplats som är mest lämpad för dess mottagare.

Läs mer

Kvalitet och trygghet

Många av våra kunder skaffar ett dokumenthanteringssystem för att styra dokument enligt de regler som krävs av till exempel ISO 9000, ISO 14000 eller ISO 22000. Med Centuri underlättas det mycket tidskrävande arbetet med att se till att rätt utgåva av rätt dokument finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Kundreferenser
​​