Aktuellt

Peab valde Centuri

Peab har valt Centuri för sin dokumenthantering och avvikelsehantering. Vi hälsar dem varmt välkomna som Centuri-kunder. Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 13.000 anställda och en omsättning överstigande 40 miljarder kronor.

Läs mer...

Kundforum 2014

Vi på Centuri är övertygande om att en aktiv kunddialog är det bästa sättet att mejsla fram en produkt som är användarvänlig och innehåller de funktioner som verkligen behövs. Vi tror även att de flesta kunder tycker det är viktigt och värdefullt att kunna påverka utvecklingen av den produkt man valt att använda.

Läs mer...

Många av våra kunder skaffar ett dokumenthanteringssystem för att styra dokument enligt de regler som krävs av t.ex. ISO 9000, ISO 14000 eller ISO 22000. Med Centuri underlättas det mycket tidskrävande arbetet med att se till att rätt utgåva av rätt dokument finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Kundprojekt