Aktuellt

Neurology Clinic ny kund

Neurology Clinic har valt Centuri för sin dokumenthantering. Vi hälsar dem varmt välkomna som ny Centuri kund. Neurology Clinic erbjuder en högkvalitativ neurologisk och neurofysiologisk verksamhet för utredning, diagnostik och uppföljning av allehanda neurologiska symtom/sjukdomstillstånd. De har ett komplett neurofysiologiskt […]

Läs mer...

Sigholm Konsult valde Centuri

Sigholm konsult har valt Centuri för sin dokumenthantering. Man har valt en hostad lösning för att säkerställa åtkomst oavsett var och i vilka projekt man arbetar. Sigholm konsult grundades 2010 med ambitionen att skapa förändring och värde i processindustrin. Med […]

Läs mer...

Centuri hjälper verksamheter att hålla ordning och reda bland dokument, avtal, rutiner, instruktioner med mera. Rätt information – godkänd och versionshanterad – når sina läsare via den plattform eller publiceringsplats som är mest lämpad för dess mottagare.

Läs mer

Många av våra kunder skaffar ett dokumenthanteringssystem för att styra dokument enligt de regler som krävs av till exempel ISO 9000, ISO 14000 eller ISO 22000. Med Centuri underlättas det mycket tidskrävande arbetet med att se till att rätt utgåva av rätt dokument finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Kundreferenser