Aktuellt

Ozone Tech Systems ny kund

Vi välkomnar Ozone Tech Systems som ny kund hos Centuri. Ozone Tech Systems kommer att använda Centuri för både sin dokumenthantering, avtalshantering och avvikelserapportering. Ozone Tech Systems är ett svenskt företag som grundades i början av 1990-talet. De utvecklar och […]

Läs mer...

Centuri Användarforum 2015

Vi på Centuri är övertygande om att en aktiv kunddialog är det bästa sättet att mejsla fram en produkt som är användarvänlig och innehåller de funktioner som verkligen behövs. Vi tror även att de flesta kunder tycker det är viktigt […]

Läs mer...

Vad är Centuri?

Centuri hjälper verksamheter att hålla ordning och reda bland dokument, avtal, rutiner, instruktioner med mera. Rätt information – godkänd och versionshanterad – når sina läsare via den plattform eller publiceringsplats som är mest lämpad för dess mottagare.

Läs mer

Kvalitet och trygghet

Många av våra kunder skaffar ett dokumenthanteringssystem för att styra dokument enligt de regler som krävs av till exempel ISO 9000, ISO 14000 eller ISO 22000. Med Centuri underlättas det mycket tidskrävande arbetet med att se till att rätt utgåva av rätt dokument finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Kundreferenser