Aktuellt

Nyheterna i Centuri 8.7

I Centuri dokumenthantering finns nu möjlighet för utfärdaren av ett dokument att arkivera direkt utan att det hamnar under fliken “Mitt arbete”. Det gäller externa dokument, länkar och pappersreferenser, d.v.s. […]

Läs mer...

CampusPharma inför Centuri

CampusPharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på registrering och marknadsföring av läkemedel och läkemedelsnära produkter i Norden. Verksamheten startade 2004 och har under senare år utvecklats kraftigt i och […]

Läs mer...

Orica, ny kund

Orica är världens största leverantör av civila sprängämnen och tändsystem på gruv- och infrastrukturmarknaden. De är världsledande inom mark- och bergförstärkningstjänster för gruvindustri och tunneldrivning och världens främsta leverantör av […]

Läs mer...

Kammarkollegiet

Centuri är ett systemstöd för ledningssystem med dokument-, avvikelse/ärende- och avtalshantering för såväl offentlig som privat sektor. För organisationer som omfattas av Kammarkollegiets Ramavtal så är det tillämpbart vid upphandling […]

Läs mer...

Vad är Centuri?

Centuri hjälper verksamheter att hålla ordning och reda bland dokument, avtal, rutiner, instruktioner med mera. Rätt information – godkänd och versionshanterad – når sina läsare via den plattform eller publiceringsplats som är mest lämpad för dess mottagare.

Läs mer

Kvalitet och trygghet

Många av våra kunder skaffar ett dokumenthanteringssystem för att styra dokument enligt de regler som krävs av till exempel ISO 9000, ISO 14000 eller ISO 22000. Med Centuri underlättas det mycket tidskrävande arbetet med att se till att rätt utgåva av rätt dokument finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Kundreferenser
​​