Aktuellt

Kundforum 2014

Vi på Centuri är övertygande om att en aktiv kunddialog är det bästa sättet att mejsla fram en produkt som är användarvänlig och innehåller de funktioner som verkligen behövs. Vi tror även att de flesta kunder tycker det är viktigt och värdefullt att kunna påverka utvecklingen av den produkt man valt att använda.

Läs mer...

Sundfrakt ny kund

Sundfrakt AB i Sundsvall har valt Centuri för sin dokument-, avtals-, och avvikelsehantering. Vi hälsar dem varmt välkomna som Centuri-kunder och ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete. Deras affärsidé är att vara den självklara logistikleverantören med Mellannorrland som […]

Läs mer...

Många av våra kunder skaffar ett dokumenthanteringssystem för att styra dokument enligt de regler som krävs av t.ex. ISO 9000, ISO 14000 eller ISO 22000. Med Centuri underlättas det mycket tidskrävande arbetet med att se till att rätt utgåva av rätt dokument finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Kundprojekt