Aktuellt

Centuri integreras i Capios intranät

Capio Närsjukvård är en spridd organisation med ett stort antal vårdenheter runtom i landet. En tydlig ambition inom Capio är att skapa ett Capio Närsjukvård utan att förlora den lokala och personliga känslan. En viktig kanal i detta arbete är företagets intranät som i sin dåvarande form inte riktigt bidrog till den målsättningen.

Läs mer...

SKB installerar OnBoard

Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB effektiviserar sitt styrelsearbete genom att installera styrelseportalen, Centuri OnBoard. SKB är en kooperativ hyresrättsförening, med drygt 84 000 medlemmar. Föreningen äger och förvaltar cirka 7 500 lägenheter och dess huvudsakliga syfte är att bygga bostäder och upplåta dem med kooperativ […]

Läs mer...

Vad är Centuri?

Centuri hjälper verksamheter att hålla ordning och reda bland dokument, avtal, rutiner, instruktioner med mera. Rätt information – godkänd och versionshanterad – når sina läsare via den plattform eller publiceringsplats som är mest lämpad för dess mottagare.

Läs mer

Kvalitet och trygghet

Många av våra kunder skaffar ett dokumenthanteringssystem för att styra dokument enligt de regler som krävs av till exempel ISO 9000, ISO 14000 eller ISO 22000. Med Centuri underlättas det mycket tidskrävande arbetet med att se till att rätt utgåva av rätt dokument finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Kundreferenser