Aktuellt

Fåddman väljer Centuri

Fåddman AB är ett familjeföretag med 40 års erfarenhet av rimmade och rökta oblandade kött- och charkprodukter, huvudsakligen av nöt, gris och lamm. Fåddman arbetar med att tillverka prisvärda, smakrika, […]

Läs mer...

Kammarkollegiet

Centuri är ett systemstöd för ledningssystem med dokument-, avvikelse/ärende- och avtalshantering för såväl offentlig som privat sektor. För organisationer som omfattas av Kammarkollegiets Ramavtal så är det tillämpbart vid upphandling […]

Läs mer...

Centuri samarbetar med Solvatten

Solvatten grundades i Stockholm 2006 och har utvecklat och distribuerar produkten Solvatten till fattiga delar av världen som har smutsigt vatten. Solvatten är en soldriven vattenrenare som tagits fram för hushåll i utvecklingsländer. […]

Läs mer...

INFICON Aaland Ab ny kund

INFICON Aaland Ab har valt Centuri för sin dokumenthantering. Vi hälsar dem varmt välkomna som kund hos oss. INFICON Aaland Ab utvecklar och tillverkar keramiska vakuumgivare vilka är nyckelkomponenter vid tillverkning av integrerade […]

Läs mer...

Vad är Centuri?

Centuri hjälper verksamheter att hålla ordning och reda bland dokument, avtal, rutiner, instruktioner med mera. Rätt information – godkänd och versionshanterad – når sina läsare via den plattform eller publiceringsplats som är mest lämpad för dess mottagare.

Läs mer

Kvalitet och trygghet

Många av våra kunder skaffar ett dokumenthanteringssystem för att styra dokument enligt de regler som krävs av till exempel ISO 9000, ISO 14000 eller ISO 22000. Med Centuri underlättas det mycket tidskrävande arbetet med att se till att rätt utgåva av rätt dokument finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Kundreferenser
​​