Aktuellt

Dekon Engineering ny kund

DEKON Engineering AB är ett expansivt och nytänkande ingenjörsföretag inom kraft- och processbranschen. Tekniker och ingenjörer bidrar med många års erfarenhet av drift- och underhållstekniska tjänster. DEKON Engineering AB erbjuder kunder kvalificerad kompetens på såväl redan befintliga anläggningar som vid driftsättning och montage i samband med modernisering eller nyproduktion.

Läs mer...

SKB ny kund

SKB är en kooperativ hyresrättsförening, med drygt 84 000 medlemmar. Föreningen äger och förvaltar cirka 7 500 lägenheter. SKB huvudsakliga syfte är att bygga bostäder och upplåta dem med kooperativ hyresrätt till medlemmarna.

Läs mer...

Många av våra kunder skaffar ett dokumenthanteringssystem för att styra dokument enligt de regler som krävs av t.ex. ISO 9000, ISO 14000 eller ISO 22000. Med Centuri underlättas det mycket tidskrävande arbetet med att se till att rätt utgåva av rätt dokument finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Kundprojekt