Aktuellt

Capio väljer Centuri

Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. Den svenska organisationen har tagit beslut om att använda Centuri för dokumenthantering, avvikelsehantering och avtalshantering för stora delar av sin verksamhet innefattande affärsområdena Närsjukvård, Psykiatri och Specialistsjukvård.

Läs mer...

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har valt Centuri för sin dokumenthantering och avtalshantering. Vi hälsar dem varmt välkomna som Centuri-kunder. Folkhälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 och har övertagit de uppgifter som de avvecklade myndigheterna Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarade för.

Läs mer...

Många av våra kunder skaffar ett dokumenthanteringssystem för att styra dokument enligt de regler som krävs av t.ex. ISO 9000, ISO 14000 eller ISO 22000. Med Centuri underlättas det mycket tidskrävande arbetet med att se till att rätt utgåva av rätt dokument finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Kundprojekt