it-stöd för ledningssystem

Centuri är ordningen själv.


Ursäkta inte röran! Framgång i affärer förutsätter ordning. Centuri hjälper dig att skapa, hantera, hitta och följa upp alla typer av ärenden, avtal och dokument. Och annat som ibland känns hopplöst att få en överblick över.

Ladda ner guiden
Casefilm

Högre kvalitet, färre risker och effektivare arbete

Uddeholm AB behövde ett anpassningsbart system med stor frihet. Hör Mikael och Andreas på Uddeholm berätta hur man med hjälp av systemet sparar tid, minskar risker i produktionen och har digitaliserat och effektiviserat en av Sveriges äldsta industrier.

video-play
Affärsledning

Administrera mindre, tjäna mer!

Svenska tjänstemän administrerar bort 44 procent av sin arbetstid. Ofta genom att leta information som är på avvägar, finns i dubbla versioner och på olika platser. Många försöker överleva kaoset genom att skapa egna strukturer, vilket bara gör det ännu mer kaotiskt.

Clock-01-v2
Human Resources

Höj motivationen
hos medarbetarna

Informationskaos märks i lägre produktivitet,
konkurrenskraft och inte minst – i vantrivsel.
Med Centuri arbetar ni effektivare, fattar klokare beslut och får tillbaka arbetsglädjen!

Organisera ordningen
IT/CTO

Organisera ordningen

En IT-ansvarigs uppgift är att ge företaget en enhetlig IT-arkitektur och en enklare vardag. Lösningen är en integrerad informationshantering som ersätter äldre informationsöar och parallella gränssnitt. 

Kvalitetschefer
Kvalitetschefer

Ett levande ledningssystem

Från processkartläggning till riskhantering och kontinuerlig förbättring - Centuri är ett lättanvänt, transparent och flexibelt system som ser till att alla får rätt information och att brister upptäcks och åtgärdas i tid. 

Höj lönsamheten
Ekonomi

Höj
lönsamheten

I en enkät uppgav 46% av ledande beslutsfattare att en oöverblickbar information försvårar välgrundade prognoser och budgetar. Och att en genomtänkt informationshantering givit lägre kostnader och högre vinst.

Användare

Allt fler skapar ordning.

Centuri hjälper drygt 160.000 användare i olika branscher till en enklare vardag. Läs vad några av våra kunder säger.

Plattformen
Plattformen

Sluta leta, börja leda.