The world is a mess. Deal with it.

Världskris eller bara rörigt på jobbet? Alla kan fatta klokare beslut med lite ordning och reda.

Vi har lösningen!

Alltid rätt information

Dokumenthantering

Hittar alla medarbetare rätt dokument? Vi har lösningen!

Läs mer

Alla avtal på ett ställe

Avtalshantering

Missar du uppsägningstider för dina avtal? Det finns en lösning!

Läs mer

Helheter snabbt och intuitivt

Processer

Svårt att se hur allt hänger ihop? Ta kontroll över processerna!

Läs mer

Det ska vara enkelt

Avvikelsehantering

Långa ledtider för era avvikelser? Ta kontroll över handläggningen!

Läs mer
Peab logo

Kvalitet och trygghet

Många av våra kunder skaffar ett IT-stöd för sitt ledningssystem för att styra dokument, avtal, ärenden och avvikelser enligt de regler som till exempel ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 22000 kräver. Med Centuri underlättas det mycket tidskrävande arbetet med att se till att rätt utgåva av rätt dokument finns tillgängligt vid rätt tidpunkt, eller att bli påmind om att avtal ska förnyas eller sägs upp i tid.

  • Vi har funnits på marknaden sedan 1998
  • Vi har levererat lösningar till över 200 företag och organisationer

Centuri har skapat ordning och reda bland våra dokument och avtal, vilket har lett till att stärka chefernas och medarbetarnas trygghet och tilltro till dessa. Nu är alla dokument och avtal tillgängliga och sökbara för alla medarbetare samt godkända av chefer och ledare med rätt nivå och behörighet.

Capio Geriatrik Dalen

Så här kan vi hjälpa dig!
Vad är Centuri och hur länge har systemet funnits?

Centuri AB erbjuder marknadens bästa system för hantering av ledningsinformation. De tre viktigaste delarna är dokumenthantering, avtalshantering och ärende- och avvikelsehantering. Sedan 1998 har vi på Centuri AB ansvarat för helheten genom att utveckla, äga och leverera produkten Centuri samt ge support åt kunderna. Våra samarbeten präglas av kundorientering, kunskap, omtanke och effektivitet.

Centuri är snabbt och enkelt att införa samt lätt att anpassa, förändra och konfigurera. Redan efter första konfigurationsdagen kan man börja jobba i Centuri. Alla införandeprojekt genomförs av egna konsulter med lång erfarenhet av vår produkt. Vi tillhandahåller också support efter leverans. Det innebär att vi tar ansvar för helheten.

Vad är Centuri dokumenthanteringssystem?

Centuri dokumenthantering hjälper organisationer att hålla ordning och reda på all information som medarbetarna snabbt behöver ta del av, t.ex. rutiner, instruktioner, riktlinjer m.m. Systemet erbjuder all funktionalitet man kan förvänta sig i form av versionshantering, spårbarhet, sökningar, men också möjlighet att definiera påminnelser och aktiviteter kopplade till dokument som t.ex. rapportinstruktioner eller mötesprotokoll.

Vad är Centuri avtalshanteringssystem?

Med Centuri avtalshantering kan alla avtal samlas på ett och samma ställe. Tack vare det intuitiva gränssnittet och kraftfulla behörighetssystemet blir det enkelt att göra kund- och leverantörsavtal tillgängliga för berörda personer. Dessutom med en påminnelsefunktion så att saker blir gjorda i tid!

Vad är Centuri avvikelse- och ärendehanteringssystem?

Centuri avvikelse- och ärendehantering gör det möjligt för alla inom organisationen att rapportera olika typer av ärenden, avvikelser, förbättringsförslag, kundsynpunkter, olycks- och tillbudsrapportering, reklamationer, revisionsavvikelser. Vi har dessutom mobila lösningar för detta.

Vilka smarta funktioner finns i Centuri?

Centuri Dokumenthantering innehåller många smarta funktioner såsom versionshantering, spårbarhet, effektiva sökningar etc. men också möjlighet att definiera påminnelser och aktiviteter kopplade till dokument som t.ex. rapportinstruktioner eller mötesprotokoll.

För varje avtal som hanteras i Centuri avtalshanteringssystem kan ett obegränsat antal bevakningsdatum definieras. Exempel på datum att bevaka är förlängningsdatum, datum för indexjustering och slutdatum. Till varje bevakningsdatum kan sedan ett valfritt antal personer knytas som automatiskt påminns via e-post och en uppgift läggs till de enskilda användarnas “Att-göra-listor”.

Centuri Avvikelse- och ärendehantering kan skräddarsys precis så som organisationen vill ha det. Exempel på smarta funktioner är enkel inrapportering, automatisk information till berörda personer, bra sökfunktion och spårbarhet, bra statistikmöjligheter som ger möjlighet att identifiera problemområden.

Varför ska vi köpa Centuri och vad kostar det att investera?

Centuri är ett av de första systemen på marknaden. Systemet är utvecklat av oss, är flexibelt och användarvänligt med låga inköps- och driftskostnader. Alla vi som arbetar på Centuri har lång erfarenhet av systemet och vi har förståelse för att varje kund är unik och anpassar både systemet och införandeprojektet efter dess behov.

Centuri är ett systemstöd där man efter utbildning/implementering snabbt blir självgående vilket innebär låga drifts- och förvaltningskostnader. Det finns olika licenstyper baserat på användarnas olika behov och mängden avgörs av organisationens storlek och hur verksamheten bedrivs.

Olika möjligheter till köp och hyra av programvarulicenser är också möjligt. Mängden tjänstetimmar i samband med implementering och utbildning styrs av en standardiserad modell, vilket innebär att man snabbt får en överblick av behovet. Med utgångspunkt från det så kan man i ett mycket tidigt skede snabbt få en kostnadsindikation för ett införande av Centuri.

Kan vi komma åt informationen i Centuri från webben och/eller mobilen?

Centuri Plus kallas våra mobila lösning som gör det möjligt att söka och läsa dokument, men också rapportera avvikelser eller skriva förbättringsförslag via mobila enheter baserade på iOS (iPhone, iPad) och Android.

Vad krävs för att vi ska kunna installera Centuri?

Systemet kan installeras i er egen IT-miljö eller levereras som en molntjänst. Informationen i Centuri kan på ett enkelt sätt speglas ut på intranät eller på en webbplats eftersom många organisationer vill samla all sin information på ett och samma ställe. Flera av våra kunder har dessutom integration mot andra system, dels för att hämta dokument och data från andra system, men även för att ge andra system tillgång till information som finns i Centuri.

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss