Centuri är ordningen själv.


Ursäkta inte röran! Framgång i affärer förutsätter ordning. Centuri hjälper dig att skapa, hantera, hitta och följa upp alla typer av ärenden, avtal och dokument. Och annat som ibland känns hopplöst att få en överblick över.

Screenshot 2019-09-05 at 14.51.57

Centuri är ordningen själv.

Ursäkta inte röran! Framgång i affärer förutsätter ordning. Centuri hjälper dig att skapa, hantera, hitta och följa upp alla typer av ärenden, avtal och dokument. Och annat som ibland känns hopplöst att få en överblick över.

Casefilm

Högre kvalitet, färre risker och effektivare arbete

Uddeholm AB behövde ett anpassningsbart system med stor frihet. Hör Mikael och Andreas på Uddeholm berätta hur man med hjälp av systemet sparar tid, minskar risker i produktionen och har digitaliserat och effektiviserat en av Sveriges äldsta industrier.

video-play
Affärsledning

Administrera mindre, tjäna mer!

Svenska tjänstemän administrerar bort 44 procent av sin arbetstid. Ofta genom att leta information som är på avvägar, finns i dubbla versioner och på olika platser. Många försöker överleva kaoset genom att skapa egna strukturer, vilket bara gör det ännu mer kaotiskt.

Clock-01-v2
video-play
Casefilm

Högre kvalitet, färre risker och effektivare arbete

Uddeholm AB behövde ett anpassningsbart system med stor frihet. Hör Mikael och Andreas på Uddeholm berätta hur man med hjälp av systemet sparar tid, minskar risker i produktionen och har digitaliserat och effektiviserat en av Sveriges äldsta industrier.

Clock-01-v2
Affärsledning

Administrera mindre, tjäna mer!

Svenska tjänstemän administrerar bort 44 procent av sin arbetstid. Ofta genom att leta information som är på avvägar, finns i dubbla versioner och på olika platser. Många försöker överleva kaoset genom att skapa egna strukturer, vilket bara gör det ännu mer kaotiskt.

Höj motivationen hos medarbetarna
Human Resources

Höj motivationen
hos medarbetarna

Informationskaos märks i lägre produktivitet,
konkurrenskraft och inte minst – i vantrivsel.
Ordning och reda är en fantastisk tillgång.
Människor arbetar effektivare, fattar klokare beslut
och får tillbaka arbetsglädjen!

Höj motivationen hos medarbetarna
Human Resources

Höj motivationen
hos medarbetarna

Informationskaos märks i lägre produktivitet,
konkurrenskraft och inte minst – i vantrivsel.
Ordning och reda är en fantastisk tillgång.
Människor arbetar effektivare, fattar klokare beslut
och får tillbaka arbetsglädjen.

IT-skapa irdning åt alla
IT/CTO

Organisera ordningen

En IT-ansvarigs uppgift är att ge företaget en enhetlig IT-arkitektur och en enklare vardag. Lösningen är en integrerad informationshantering som ersätter äldre informationsöar och parallella gränssnitt. 

Chefen-01-v2
Kvalitetschefer

Ordning
= kvalitet

Hur följs de regelverk och certifieringar företaget åtagit sig? Centuri är ett lättanvänt, transparent och flexibelt system som ser till att alla behöriga får samma aktuella information och att brister upptäcks och åtgärdas i tid. 

Höj lönsamheten
Ekonomi

Höj
lönsamheten

I en enkät uppgav 46% av ledande beslutsfattare att en oöverblickbar information försvårar välgrundade prognoser och budgetar. Och att en genomtänkt informationshantering givit lägre kostnader och högre vinst.

IT-skapa irdning åt alla
IT/CTO

Organisera ordningen

En IT-ansvarigs uppgift är att ge företaget en enhetlig IT-arkitektur och en enklare vardag. Lösningen är en integrerad informationshantering som ersätter äldre informationsöar och parallella gränssnitt. 

Chefen-01-v2
Kvalitetschefer

Ordning
= kvalitet

Hur följs de regelverk och certifieringar företaget åtagit sig? Centuri är ett lättanvänt, transparent och flexibelt system som ser till att alla behöriga får samma aktuella information och att brister upptäcks och åtgärdas i tid. 

Höj lönsamheten
Ekonomi

Höj
lönsamheten

I en enkät uppgav 46% av ledande beslutsfattare att en oöverblickbar information försvårar välgrundade prognoser och budgetar. Och att en genomtänkt informationshantering givit lägre kostnader och högre vinst.

Plattformen-01-v2-1
Plattformen

Sluta leta, börja leda.