Förberedelser för ett framgångsrikt systemprojekt. Så här genomför du förstudien!

Förberedelser för ett framgångsrikt systemprojekt. Så här genomför du förstudien!

Det är ingen lätt uppgift att välja rätt IT-stöd för sitt ledningssystem. IT-stödet ska inte bara uppfylla verksamhetens interna krav och önskemål, den ska också möta upp externa krav från myndigheter, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Förstudien som underlag för bästa systeminförandet

Bästa sättet att förbereda verksamheten på ett systemprojekt är att genomföra en förstudie och där ni identifierar verksamhetens processer, behov och förutsättningar. Utifrån förstudien kan ni sedan ta fram en kravspecifikation som underlag för systemupphandlingen. I analysfasen ska man svara på frågorna vad är det som ska implementeras? Varför ska det implementeras? Vilka behov ligger till grund för det? Utred och analysera olika alternativ.

Det viktigaste av allt

Glöm inte att engagera flera nyckelpersoner i projektet. Framförallt ledningens engagemang är helt avgörande om införandet ska lyckas eller inte!

Frågorna du bör ställa dig

Vi har identifierat de viktigaste frågorna som förstudien ska svara på, bl.a. finns det lagar, regelverk, certifieringar och ackrediteringar som måste beaktas? Vilka system och tjänster ska upphandlingen omfatta? Hur ser den befintliga IT-strukturen ut? För att se hela listan med frågor, ladda ner vår kostnadsfria guide genom att klicka på bilden eller länken nedan.
Ladda ner vår kostnadsfria guide
Ladda ner vår kostnadsfria guide ”Förberedelser för ett framgångsrikt systemprojekt”.