Funderar du på om en certifiering är bra för er verksamhet?

Funderar du på om en certifiering är bra för er verksamhet?

Det finns både för- och nackdelar med att certifiera ett ledningssystem, en produkt, en tjänst, en medarbetare eller en hel verksamhet enligt en viss standard. Det är tidskrävande och ställer tuffa krav på organisationen. Men trots all möda och allt besvär väger fördelarna tungt över och förr eller senare leder certifieringsarbetet alltid till en mer väloljad och hållbar verksamhet med högre effektivitet och bättre resultat.

Ordning och reda spar tid och pengar

Dessutom genererar certifieringen ordning och reda bland interna processer och dokument. Och det yttersta beviset är ett certifikat som vittnar om ett kontinuerligt, resultatorienterat och väldisciplinerat förbättringsarbete.

De som tvekar inför en certifiering gör det oftast på grund av att verksamhetsförändringen och införande- och uppföljningsarbetet kan vara ganska omfattande. Rädslan kan i vissa fall vara befogad eftersom arbetet även kräver ett helhjärtat engagemang av både ledning och organisation. Och när ni väl lyckats få igenom certifieringen blir ingenting som förr.

Arbetet med ständiga förbättringar ger resultat

Att luta sig tillbaka och pusta ut är inget alternativ. Certifieringen varar nämligen inte för evigt. För att få behålla den måste ni följa den nya strukturen, identifiera avvikelser från standarden och rätta till dem. Hela tiden. Förbättringsarbetet tar aldrig slut. Med jämna mellanrum kommer sedan certifieringsrevisorn och knackar på dörren för att kontrollera att ni inte avviker från den nya standardiseringsvägen. Gör ni det ryker certifikatet och lämnar en tom blek fyrkant på väggen…

Fördelarna med en certifiering överväger

I vissa fall har ni inget val. En certifiering eller ackreditering är kanske obligatorisk för din verksamhet. I de fall det inte är ett lag- eller branschkrav, väljer många företag och organisationer ändå att certifiera för att de t.ex. vill:

  • Säkerställa hög kvalitetsnivå i alla processer samt de produkter och tjänster som levereras.
  • Stärka företagets och organisationens varumärke genom ett trovärdigt certifikat, utfärdat av opartiskt organ, som garanterar hög kvalitet och kontinuerlig efterlevnad av relevanta och utlovade standarder.
  • Skapa och underhålla en strömlinjeformad struktur för allt kvalitets-, miljö-, säkerhets- och förbättringsarbete som leder till hög effektivitet, lönsamhet och kontroll.
  • Stärka företagets och organisationens varumärke genom ett trovärdigt certifikat, utfärdat av opartiskt organ, som garanterar hög kvalitet och kontinuerlig efterlevnad av relevanta och utlovade standarder.

Om du vill veta mer om nyttan med certifiering och ackreditering samt vad som krävs för att lyckas kan du ladda ner guiden Varför certifieras? Helt gratis.

Centuri guide om varför certifieras?