Nytt IT-stöd i er organisation? Så här gör du ett beslutsunderlag och en investeringskalkyl

Nytt IT-stöd i er organisation? Så här gör du ett beslutsunderlag och en investeringskalkyl

Det är ingen lätt uppgift att välja rätt IT-stöd för sitt ledningssystem. Lösningen ska inte bara uppfylla interna krav och önskemål, den ska också möta upp externa krav från myndigheter, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Misströsta inte, för att underlätta arbetet för dig har vi tagit fram en gedigen guide som består av fyra delar. I den tredje delen tar vi upp hur du förbereder dig inför ett framgångsrikt systemprojekt. För att lyckas med det krävs att du tar fram ett beslutsunderlag och en kostnads- och investeringskalkyl. I det här inlägget kan du läsa om hur du gör.

Vad bör ingå i ett beslutsunderlag?

Beslutsunderlagets omfattning och innehåll beror till viss del på hur din verksamhet ser ut och vilka faktorer ni normalt inkluderar i en kostnads- och investeringskalkyl. Men för de flesta verksamheter är ett besluts­­underlag med följande delar oftast tillräckligt:

 • En uppskattad totalkostnad för utformning av en kravspecifikation
 • Interna och externa kostnader (exempelvis konsultkostnader) för utveckling och införande
 • En projektplan med process- och rollbeskrivningar samt en uppskattning av den interna resursåtgången
 • Mjuka faktorer som varumärkespåverkan/goodwill
 • Praktikfall och referenser från liknande systeminförandeprojekt
 • Potentiella risker och fallgropar rörande utvecklingen och införandet av ett nytt systemstöd

Vad ska man ta med i en kostnads- och investeringskalkyl?

Vissa investeringskostnader är desamma för ett egenutvecklat system som ett standardsystem, men det finns några viktiga skillnader som man bör ta hänsyn till. I Beslutsfattarens guide nr 3 har vi listat de delarna som är lika respektive olika. Här nedan ser du några exempel på vad som ingår i en enkel kostnads- och investeringskalkyl.

 • Förstudie och kravspecifikation för upphandling
 • Utvecklingskostnader (för egenutvecklat system)
 • Licenskostnader (för standardsystem)
 • Löpande årligt underhåll, förvaltning och utveckling
 • Processförändringar och internkommunikation
 • Utbildning

Vill du veta vad som ingår i hela beslutsunderlaget och kostnads- och investeringskalkylen? Ladda ner guiden genom att klicka på bilden nedan eller på länken.

Ladda ner vår kostnadsfria guide

Ladda ner vår kostnadsfria guide ”Förberedelser för ett framgångsrikt systemprojekt”.