Nytt IT-stöd i er organisation? Vi har listat frågorna du ska ställa till leverantören!

Nytt IT-stöd i er organisation? Vi har listat frågorna du ska ställa till leverantören!

Det är ingen lätt uppgift att införa ett IT-stöd i organisationen. Lösningen ska inte bara uppfylla interna krav och önskemål, den ska också ska möta upp externa krav från myndigheter, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Beslutsfattarens guide underlättar jobbet

För att underlätta valet av IT-stöd för ert ledningssystem har vi tagit fram Beslutsfattarens guide som syftar till att hjälpa dig att fatta rätt investeringsbeslut och ge dig de bästa förutsättningarna för att göra rätt val.  Guiden består av fyra delar och i den avslutande delen i serien ger vi dig verktygen för att välja rätt system och leverantör. Vi har listat de viktigaste frågorna du ska ställa till systemleverantören och på vilket sätt du ska ställa dem.

Som du frågar får du också svar

Efter flera hundra upphandlingar är vår erfarenhet att man måste lägga fokus på de viktigaste frågorna. I många fall ställs helt fel frågor och framförallt ställs de på fel sätt. ”Som du frågar får du svar” brukar det heta och det stämmer oftast väldigt bra. De viktigaste svaren får du dessutom genom att ställa följdfrågor. De allra flesta frågorna som du ställer till systemleverantören bör dessutom vara öppna, det vill säga det ska inte gå att svara ja eller nej på frågorna.

Systemet ska vara användarvänligt!

Det finns självklart frågor som man vill ha ett ja eller nej på. Alla skall-krav till exempel! Det viktigaste är att tänka igenom själva formuleringen på skall-kravet. Ett vanligt krav är att ”Systemet ska vara användarvänligt”, men det finns nog ingen systemleverantör som svarar nej på den frågan. Istället ska du formulera frågan som en öppen fråga, det vill säga ”På vilket sätt är ert IT-stöd mer användarvänligt än andras?”. På så sätt får ni betydligt mer intressanta och givande svar från leverantören. Andra frågor som du ska ställa till leverantören är bl.a.

  • Vad är leverantörens huvudsakliga affärsidé? Det ger en god indikation om systemet är en viktig del av leverantörens verksamhet.
  • Hur länge har leverantören funnits?
  • Hur ser ekonomin ut?
  • Vad är leverantörens huvudsakliga intäktskälla, är det tjänster eller licensavgifter? Det avspeglar hur leveransen kommer att se ut.
  • Hur länge har systemet funnits?
  • Är det leverantören som äger systemet?

Hela listan och fler förslag på frågor finns i guiden ”Så väljer du rätt ledningssystem och rätt leverantör”.

Vi har listan över funktioner som leverantören bör visa för dig

För att du ska få en uppfattning om hur systemet fungerar är det bra om leverantören ger dig en demonstration av det. Om du aldrig har sett ett liknande system tidigare är det svår att veta vilka funktioner som du vill att leverantören visar. I guiden har vi dessutom listat de viktigaste funktionerna som leverantören bör visa för dig och vilka frågor som du ska ställa.

Ladda ner den gratis här eller klicka på bilden nedan!

Så väljer du rätt ledningssystem och rätt leverantör. Centuri har svaren