Ska du träffa kundreferenser? Vi har listat frågorna du måste ställa!

Ska du träffa kundreferenser? Vi har listat frågorna du måste ställa!

För att er organisation ska välja rätt systemleverantör krävs att du gör ett grundligt förarbete genom att träffa flera olika leverantörer, ställa rätt frågor och även be att få kundreferenser. Innan du träffar systemleverantören är det viktigt att tänka igenom innan vilka frågor du ska ställa och väl på plats har du möjlighet att ställa viktiga följdfrågor som kan ge dig värdefulla svar om systemet. Du ska även be om en visning av systemet och är det första gången du ser systemet är det inte alltid så lätt att veta vilka frågor man ska ställa. I del 4 av Beslutsfattarens guide ”Så väljer du rätt ledningssystem och rätt leverantör” har listat vilka delar du ska be leverantören visa dig och vilka frågor du ska ställa.

Vilka är bättre på att bedöma en systemleverantör än de befintliga kunderna?

Be leverantören om minst tre kundreferenser som har varit kunder olika länge. Referenserna ska helst likna er verksamhet vad gäller antal driftsplatser, landsetableringar och användarspråk (om det är relevant). Ofta sker intervjuerna med referenserna via telefon, men det bästa är att träffa dem. Dels kan de visa hur de arbetar i systemet och dels har du möjligheten att läsa mellan raderna och ställa följdfrågor.

Tips på frågor du ska ställa till referenserna?

  • Höll leverantören den ursprungliga tidplanen?
  • Har leverantörens supportfunktion hög tillgänglighet och löser de problem snabbt och effektivt?
  • Administrerar/konfigurerar de systemet själva eller med hjälp av leverantörens tekniker?
  • Har den utvecklingsplan som leverantören redovisade vid upphandlingstillfället efterlevs?

Att vara förberedd är A och O och ju mer tid du kan lägga på förarbetet och träffa flera kundreferenser desto bättre kommer implementering av ert system bli, eftersom du kan få många bra tips från kunder som redan har gjort er resa. På så sätt kan man spara tid och i slutänden även pengar eftersom ni förhoppningsvis slipper göra de misstag kundreferenserna redan gjort.

Så väljer du rätt ledningssystem och rätt leverantör. Centuri har svaren

För att få hela listan på vilka frågor du ska ställa till referenserna kan du ladda ner guiden ”Så väljer du rätt ledningssystem och rätt leverantör” helt gratis.