Fokusområde

Trygg

Lock

Centuri är ett lättanvänt, transparent och flexibelt system som säkerställer att varje ärende eller dokument hanteras snabbt av rätt person. Den kraftfulla motorn skapar flödesprocesser med tydliga roller, ansvar och behörighet.

Fokusområde

Enkel

Enkelt

Centuri fungerar lika bra på smartphonen och surfplattan som i datorn. Systemet håller allt i minnet och skickar automatiska påminnelser för att man själv ska slippa. Menyerna förenklar arbetet genom att anpassa sig till att bara visa sådant som får utföras. Liksom språkhanteraren som erbjuder friheten att själv kunna välja språk.

Fokusområde

Kompatibel

Puzzle

Information lämnas och hämtas automatiskt mellan olika system. Upplysningar som hämtas från en kunddatabas behöver inte längre fyllas i manuellt. Med moderna integrationsprotokoll (REST-baserade) får du ett system som är kompatibelt med de flesta system, även utanför den egna organisationen.

Fokusområde

Stödjande

Collab

Ingen kan sitta på all information utan att ibland behöva fråga kollegorna. Centuri öppnar för gemensam editering av dokument så att man inte fastnar i separata dokument som måste fogas samman till en helhet. I ärenden kan all e-mail-konversation med andra samlas automatiskt för att ge en överblick och historik och öppenheten mot olika e-signeringslösningar ser till att alla handlingar kan godkännas såväl inom organisationen som av kund.

Fokusområde

Lärande

CCTV

I Centuri finns stöd för att rapportera saker som inte fungerar. Man får en snabb överblick av vad som kan ha gått fel, vilka orsakerna är och hur de kan åtgärdas. Vilka avdelningar, processer och arbetsmoment utgör en risk? Systemet kontrollerar att åtgärder genomförts och underlättar utvärdering av resultatet. Att kunna förebygga risker och skapa en lärande organisation lägger grunden till ett effektivare och mer lönsamt företag.

Fokusområde

Rationell

Cogwheel

Den bästa arbetsuppgiften är den som inte behöver göras. Bättre kan nyttan med ett automatiskt informationsflöde inte förklaras. När informationen dessutom går att integrera med andra system optimeras möjligheterna för varje kundärende att kunna hanteras tids- och kostnadseffektivt. Systemet ställer relevanta frågor och filtrerar bort allt oviktigt. Det gör att den mänskliga kraften istället kan läggas där den gör störst nytta.

Fokusområde

Målsökande

Bullseye

Minimalt med manuellt arbete. Det var målet när vi utvecklade Centuri 9. Sökfunktionen bygger på Elasticsearch, i dag världens största och modernaste plattform för sökning. All information är indexerad, vilket ökar träffsäkerheten och minskar behovet av manuella metadata. Att vi dessutom vet vem som söker höjer ytterligare förmågan att leverera relevanta sökresultat.

Provkör

Sluta leta, börja leda

Boka demo