Human resources

Arbetsglädjen gör comeback.

Effektiv informationshantering skapar överblick, minskar stressen och ökar trivseln. Relevant för alla personalansvariga som vill skapa arbetsglädje. Men inte nog med det, Centuri erbjuder också ett konkret stöd för flera av de mest informations-krävande HR-processerna

check_circle - material

Anställning och onboarding

check_circle - material

Kompetensutveckling - NYHET!

check_circle - material

Arbetsmiljö

check_circle - material

Personalhandbok

Cake-05-v2
Cake-05-v2
Human resources

Arbetsglädjen
gör comeback.

Effektiv informationshantering skapar överblick, minskar stressen och ökar trivseln. Relevant för alla personalansvariga som vill skapa arbetsglädje. Men inte nog med det, Centuri erbjuder också ett konkret stöd för flera av de mest informations-krävande HR-processerna

check_circle - material

Anställning och onboarding

check_circle - material

Kompetensutveckling - NYHET!

check_circle - material

Arbetsmiljö

check_circle - material

Personalhandbok

För mer information

magnus

Magnus Linusson

Sälj och marknad

magnus

Magnus Linusson

Sälj och marknad

Casefilm

Så får de tid att fokusera på rätt arbetsuppgifter

Tack vare Centuri får Uddeholm AB mer tid över till rätt arbetsuppgifter. Med Centuri sparar rehabansvarige flera timmar varje dag som annars går till administrativ hantering. Hör Mikael och Andreas berätta om hur systemet effektiviserat deras verksamhet.

video-play
Anställning och onboarding

Onboarding ska göra alla glada

Avtalshantering, checklistor för att säkerställa att allt är på plats, en tydlig introduktionsprocess. Att säkerställa en bra onboarding är inte alltid lätt. Med Centuri håller du koll på att avtalen hanteras och godkänns av rätt personer, att alla genomför sina aktiviteter så att saker är på plats när er nye medarbetare börjar och att introduktionen täcker in alla delar som det är tänkt.  Med Centuris starka behörighetsstyrning och GDPR-funktionalitet är du trygg.

Success,Onboarding,Process,Symbol.,Wood,Blocks,Stacking,As,Step,Stair
Competence,Skill,Personal,Development,Medical,Concept.,Medicine,Personnel,Roles,And
Kompetensutveckling - NYHET!

Få full koll på era kompetenser

Med färdiga mallar och Centuris samarbets-möjligheter är det lätt för dig att skapa underlag för utvecklingssamtal och uppföljning. Självklart hanteras det med sekretess så att bara de som är behöriga kan se det.

Med Centuri Kompetens kan du också få full koll på vem som har vilka kompetenser och behörigheter och säkerställa att de uppdateras när de ska. All historik för utbildningar och certifikat går att följa på individnivå och för dig som chef är det lätt att se din organisations totala kompetenstäckning.

video-play
Casefilm

Så får de tid att fokusera på rätt arbetsuppgifter

Tack vare Centuri får Uddeholm AB mer tid över till rätt arbetsuppgifter. Med Centuri sparar rehabansvarige flera timmar varje dag som annars går till administrativ hantering. Hör Mikael och Andreas berätta om hur systemet effektiviserat deras verksamhet.

Success,Onboarding,Process,Symbol.,Wood,Blocks,Stacking,As,Step,Stair
Anställning och onboarding

Onboarding ska göra alla glada

Avtalshantering, checklistor för att säkerställa att allt är på plats, en tydlig introduktionsprocess. Att säkerställa en bra onboarding är inte alltid lätt. Med Centuri håller du koll på att avtalen hanteras och godkänns av rätt personer, att alla genomför sina aktiviteter så att saker är på plats när er nye medarbetare börjar och att introduktionen täcker in alla delar som det är tänkt.  Med Centuris starka behörighetsstyrning och GDPR-funktionalitet är du trygg.

A portrait of handsome professional metal industry worker in factory
Arbetsmiljö

Ett aktivt arbetsmiljöarbete gör skillnad

En bra arbetsmiljö handlar inte om att uppfylla lagkrav. Oavsett om vi pratar AFS 2015:4, AFS 2001:1, AFS 2014:43, AFS 2020:1 eller Arbetsmiljölagen i stort så är ju syftet att minska risker och kostnader i verksamheten och se till så att dina anställda mår bra.

Med Centuri kan du säkerställa att ni genomför de egenkontroller och riskbedömningar som krävs, att avvikelser rapporteras (och givetvis sätta upp flöden för whistleblowerfunktioner om det behövs) och att åtgärder sätts in och följs upp. Du kan också hantera rapportering och hantering av tillbud och skador med rapportering vidare till berörda myndigheter och följa upp rehab-ärenden på ett effektivt sätt.

Personalhandbok

"Var hittar jag..."

Att underlätta för linjechefer och medarbetare att hitta HR-relaterad information gör att ni kan ägna er tid där den verkligen behövs. I Centuri bygger du enkelt upp en personal- och ledarhandbok med information, mallar och allt annat som kan tänkas behövas. Med Centuri's avancerade sökmotor, behörighetsstyrning och enkelhet i att filtrera informationen säkerställer du att den enskilde medarbetaren hittar den information man behöver när man behöver den.

Young economist pointing at data in paper while explaining it to colleagues at working meeting

För mer information

Plattformen-01-v2-1
Plattformen

Den bästa arbetsuppgiften är den man inte behöver göra