Human resources

Arbetsglädjen gör comeback.

Få mer tid till att sköta jobbet.

check_circle - material

Minskar kostnaderna

check_circle - material

Stärker säkerheten

check_circle - material

Minskar stressen

check_circle - material

Effektivare HR-arbete

Cake-05-v2
Cake-05-v2
Human resources

Arbetsglädjen
gör comeback.

Hela företaget hittar nålen i höstacken

check_circle - material

Minskar kostnaderna

check_circle - material

Minskar stressen

check_circle - material

Effektivare personalhantering

check_circle - material

Stärker säkerheten

För mer information

magnus

Magnus Linusson

Sälj och marknad

magnus

Magnus Linusson

Sälj och marknad

Human resources

Minskar kostnaderna.

Det är kostsamt att sköta ett HR-arbete manuellt. Samtidigt som en effektiv sökfunktion får viktiga handlingar att alltid finnas till hands, minskar en digital arbetsprocess tiden för administration till förmån för att nyrekrytera, introducera och få personal att må bra.

Business People Planning Strategy Analysis from financial document report, Office Concept
One young man is enjoying rock climbing in a climbing centre.
Human resources

Minskar stressen.

Centuri säkerställer att rätt medarbetare får rätt information vid rätt tillfälle. Formulär och dokument är tillgängliga var man än befinner sig. Även nyrekryteringar kan enkelt godkänna och returnera informationen från sin mobil eller surfplatta på ett juridiskt korrekt och säkert sätt via en e-signatur.

Business People Planning Strategy Analysis from financial document report, Office Concept
Human resources

Minskar kostnaderna.

Det är kostsamt att sköta ett HR-arbete manuellt. Samtidigt som en effektiv sökfunktion får viktiga handlingar att alltid finnas till hands, minskar en digital arbetsprocess tiden för administration till förmån för att nyrekrytera, introducera och få personal att må bra.

Human resources

Effektivare
HR-arbete

Onboarding, offboarding, personalenkäter, ledarutvärdering och medarbetarsamtal är bara några av alla de processer som kan digitaliseras. En onboardingprocess är ett bra sätt att bygga en personlig relation till en nyanställd. Ofta minskar det tiden för medarbetaren att komma in i arbetet och bli produktiv.

Human resources

Stärker säkerheten.

Med Centuri har du alltid koll på vilka lagar, förordningar och regler som gäller. En effektiv och automatisk rapportering till berörda myndigheter vid exempelvis sjukdomsfall, tillbud och skador underlättar arbetet. Och givetvis garanterar Centuri det som är helt centralt för varje HR-arbete - den interna sekretessen. Systemet säkerställer att alla processer lever upp till GDPR, lagen för en säker behandling av personuppgifter. 

För mer information

Plattformen-01-v2-1
Plattformen

Den bästa arbetsuppgiften är den man inte behöver göra