New call-to-action
IT / CTO

Säkerheten i centrum.

Endast den som är behörig kommer åt informationen som bara förekommer i ett enda uppdaterat och giltigt exemplar. Allt annat lagras och gallras automatiskt. Naturligtvis värnar vi också om lagen för en säker behandling av personuppgifter, GDPR.

Boka demo
william-iven-22449-e1499863464768
IT / CTO

Low code

Low code innebär en mindre teknisk utveckling behövs för att anpassa applikationen till nya förutsättningar. Genom ett enkelt konfigurationsgränssnitt skapar man större värden snabbare och får lägre förvaltningskostnader på köpet.

Boka demo
andrew-pons-6488
IT / CTO

Underlättar distansarbete.

Var och på vilken plattform man än arbetar måste det ske utifrån samma förutsättningar som på kontoret. I Centuri kan alla lättare hantera olika ärenden och lämna sitt godkännande. Det är enkelt att både hålla koll på ändringar, vilket innehåll som redigerats av vem och vilka som har tillgång till den senaste versionen.

IT / CTO

Lätt att
integrera.

Värdeskapande arbetsflöden uppstår först när allt manuellt arbete går att minimera. Centuri skapar effektiva informationsprocesser genom att systemet bygger på en modern enhetlig plattform som enkelt anpassar sig till andra system. 

Boka demo
Plattformen
Plattformen

Du jobbar, vi står för ordningen.