Centuri Kundcenter

Mer tid med dina kunder.

Centuri Kundcenter gör det enkelt att snabbt och kostnadseffektivt möta era kunders behov av service.

check_circle - material

Skapa effektiva
arbetsflöden

check_circle - material

Minimera
manuellt arbete

check_circle - material

Säkerställ kvalitetssäkrad
information

check_circle - material

Möjliggör kontinuerlig utveckling

Affärsledning
Affärsledning
Centuri Kundcenter

Mer tid med dina kunder.

check_circle - material

Minimera manuellt arbete

check_circle - material

Skapa effektiva arbetsflöden enkelt

check_circle - material

Möjliggör kontinuerlig utveckling och lärande

check_circle - material

Säkerställ kvalitetssäkrad information till kund

För mer information

Arbetsflöden

Skapa effektiva arbetsflöden enkelt

Verkligheten förändras. Kundkraven förändras. Organisationen lär sig och förbättras. Att sitta fast i system som inte enkelt kan anpassas till nya och förbättrade arbetssätt blir en propp i många organisationer. Med Centuri kan du vara säker på att ni inte målar in er i ett hörn. Ändras verkligheten så ändrar du enkelt själv hur Centuri ska stötta verksamheten.

Effektivitet

Minimera ditt manuella arbete

Den bästa arbetsuppgiften är den man inte behöver göra, tycker vi. Centuri är byggt för att minimera manuellt arbete och för att kunna arbeta effektivt.

Kvalitetssäkring

Säkerställa kvalitetssäkrad information till kunden

Att ha rätt information tillgänglig och inte behöva fundera på om den är kvalitetssäkrad är en viktig komponent för att flytta ut mandaten i organisationen och skapa en bättre kundupplevelse.

Lärande

Möjliggör kontinuerlig utveckling och lärande

Förbättring kräver fakta men också en strukturerad process för förbättringsarbetet. I Centuri kan du enkelt följa upp verksamheten, definiera förbättringsåtgärder och säkerställa genomföranden.

Plattformen

Vi har funktionerna