Kunskapsbanken

Guider och tips

Efter snart 20 år i branschen har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet som vi vill dela med oss av. På den här sidan kan du ladda ner guider/ whitepapers som kan underlätta för dig i ditt arbete. Vi hoppas att vi kan ge dig tips, råd och svara på frågor som rör många relevanta områden som har med ledningssystem att göra. Tveka inte att höra av dig till oss.

Ladda ner guiden: Informationshantering för digital transformation inom tillverkningsindustrin

Så får du ledningen med ombord

Företagens omvärld blir allt mer komplex och svår att överblicka. Regler, lagar och förordningar ändras och nya kommer till. Mandaten behöver flyttas ut i organisationen…

Läs mer

Så uppnår du verksamhetsnytta

Det finns flera faktorer som påverkar om implementeringen av ett IT-stöd leder till ökad verksamhetsnytta eller inte – tydlig ansvarsfördelning, konkreta mål och ett proaktivt...

Läs mer

Ta fram en dokumenthanteringsplan

Att ha en plan för sin dokumenthantering är viktigt för att arbetet i organisationen ska fungera så effektivt som möjligt. På så sätt slipper medarbetarna lägga ner onödig tid på...

Läs mer

Undersökning infohantering

Informationstrycket i svenska företag ökar och på alla nivåer i företaget ägnas mer av arbetstiden till administration.

Läs mer