Kunskapsbank

I våra guider får du tips och råd inom områden som till exempel kvalitet, ISO och ledningssystem. I Dokumentbanken kan du som är kund ladda ner lathundar och instruktioner. För att ytterligare underlätta användandet av Centuri har vi dessutom gjort korta instruktionsfilmer som visar hur systemet fungerar.

Dokumentbank

Ta del av all dokumentation för Centuris produkter och tjänster. Sidan är lösenordskyddad och för att få lösenordet, kontakta oss på 08-545 516 40 eller maila till info@centuri.se.

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmerna är mellan 2-4 minuter långa. Sidan är lösenordskyddad och för att få lösenordet, kontakta oss på 08-545 516 40 eller maila till info@centuri.se.

Guider/White papers

På den här sidan kan du ladda ner guider/white papers som underlättar för dig i ditt arbete. Vi hoppas att vi kan ge dig tips, råd och svar på frågor inom flera områden som berör t.ex. kvalitet, ISO och ledningssystem.