Användarforum fullt!

Centuri Användarforum 2017

Anmälningarna till Användarforum den 25 januari 2018 har glädjande nog kommit in i en strid ström och är nu fullt. Det finns dock möjlighet att ställa sig på en väntelista.

  • Påverka utvecklingen av Centuri
  • Träffa och utbyt erfarenheter med andra användare
  • Delta i intressanta seminarier och workshops
  • …och mycket mer!

Varmt välkomna!

Se hela programmet och ställ dig på väntelistan!

Magnus Linusson, Sälj och marknad

Tel:08-519 321 11

E-post:magnus.linusson@centuri.se