Capio väljer Centuri

Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. I Sverige finns Capios vårdenheter i stora delar av landet från Umeå i norr till Malmö i söder. Verksamheterna finns på flera nivåer i vårdkedjan från akutsjukhus, närsjukhus och specialistkliniker till vårdcentraler och specialistmottagningar i i primärvården.

Capio erbjuder ett brett vårdutbud med hög kvalité inom medicin, kirurgi och psykiatri. Bland de olika verksamheterna så kommer exempelvis över 70 vårdcentraler att arbeta med Centuri för verksamhetsstyrande och redovisande information samt använda Centuri för sin avvikelsehantering.

capio.se