Centuri AB tecknar koncernavtal med Arla Foods!

Arla Foods som varit kund hos Centuri sedan 1999, har nu beslutat att uppgradera och utöka sin installation att gälla i hela koncernen.

Arla Foods är ett globalt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av mjölkbönder. Arla Foods har produktion i 13 länder, försäljningskontor i ytterligare 20 länder, och mer än 19 000 medarbetare sammanlagt. Produkterna säljs i mer än 100 länderdär kärnmarknaderna är Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland och Holland.