SKB installerar OnBoard

Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB effektiviserar sitt styrelsearbete genom att installera styrelseportalen, Centuri OnBoard.

SKB är en kooperativ hyresrättsförening, med drygt 84 000 medlemmar. Föreningen äger och förvaltar cirka 7 500 lägenheter och dess huvudsakliga syfte är att bygga bostäder och upplåta dem med kooperativ hyresrätt till medlemmarna.

Läs mer om SKB