IT-skapa irdning åt alla
OM CENTURI

Vi är besatta av
ordning.

Centuri har funnits på marknaden sedan 1998 och levererar idag lösningar till
över 140 företag och organisationer med närmare 150 000 användare.
Vårt fokus är att underlätta informationssökning, effektivisera informationsprocesser
och minimera onödigt arbete genom effektiva ekosystem.Eftersom vi utvecklat systemet
själva levererar och ansvarar vi också för supporten av det. Hela tiden säkerställer vi att
det klarar de omvärldskrav som ställs, vid exempelvis granskning av certifieringar och
ackrediteringar. Centuri går lika enkelt och snabbt att installera som att anpassa,
förändra och konfigurera. 

password-desktop-approved

Det här är Centuri

Vi levererar ett framtidsorienterat IT-stöd för effektiv dokument-, avvikelse, ärende- och avtalshantering.

lock-5

Kvalitet och trygghet

Vi har funnits på marknaden sedan 1998 och levererat lösningar till över 140 företag och organisationer

flash

Vår styrkor

Vi ansvarar för hellheten genom att äga, utveckla och leverera produkten same ge support åt kunderna.

plant

Socialt och etiskt engagemang

Självklart tar vi ett socialt, miljömässigt och etiskt ansvar för vår samhällsutveckling

smiley-happy

Marknadens nöjdaste kunder

Under resans gång har vi samlat på oss en hel del erfarenheter som hjälper oss att nå det målet.

programming-team-chat

Centuri Användarforum

En aktiv kunddialog är det bästa sättet att mejsla fram en produkt som är användarvänlig

Våra partners

I de projekt där vi medverkar för att ta Centuri i drift finns det ofta behov av
lösningar inom angränsande områden. Vi har därför byggt upp ett brett nätverk
av samarbetspartners som gör att vi kan förmedla kompetens inom bland annat
processkartläggning, ledningssystem och skanning.