Om Centuri

Centuri erbjuder marknadens bästa IT-stöd för ledningssystem. Med ett användarvänligt, modernt och flexibelt gränssnitt samt hög prestanda, säkerhet och skalbarhet, kan fler än 100 000 slutanvändare snabbt och enkelt hantera, revidera och följa upp affärskritiska dokument, avtal, avvikelser, ärenden och processer.

Det här är Centuri

Vi levererar ett framtidsorienterat IT-stöd för effektiv dokument-, avvikelse, ärende- och avtalshantering. Centuri är en helhetslösning för produktion, bearbetning och uppföljning av samt samarbete kring lednings- och kvalitetsinformation.

Våra styrkor

Vi ansvarar för helheten genom att äga, utveckla och leverera produkten samt ge support åt kunderna. Våra samarbeten präglas av kundorientering, kunskap, omtanke och effektivitet.

Marknadens nöjdaste kunder

Vi arbetar kontinuerligt för att ha marknadens mest nöjda kunder. Under resans gång har vi samlat på oss en hel del erfarenheter som hjälper oss att nå det målet. Den kanske viktigaste erfarenheten är att enbart en bra produkt inte är någon garanti för framgång.

Kvalitet och trygghet

Vi har gjort det här förut. Vi har funnits på marknaden sedan 1998 och levererat lösningar till över 200 företag och organisationer. Vi utvecklar systemet själva, vilket innebär att vi är de verkliga experterna som även levererar systemet och ansvarar för supporten.

Socialt och etiskt engagemang

För oss på Centuri är det självklart att ta ett socialt, miljömässigt och etiskt ansvar för vår samhällsutveckling, vilket vi gör genom att bedriva ett aktivt miljöarbete och engagera oss i några olika utvecklingsprojekt som är bra för både människor och miljön – både lokalt och globalt.

Centuri Användarforum

Vi på Centuri är övertygande om att en aktiv kunddialog är det bästa sättet att mejsla fram en produkt som är användarvänlig och innehåller de funktioner som verkligen behövs. Därför har vi sedan 2002 arrangerat Centuri Användarforum dit alla kunder är välkomna.

Våra Partners:

I de projekt där vi medverkar för att ta Centuri i drift finns det ofta behov av lösningar inom angränsande områden. Vi har därför byggt upp ett brett nätverk av samarbetspartners som gör att vi kan förmedla kompetens inom bland annat processkartläggning, ledningssystem och skanning.