Kvalitet och trygghet

Vad är det som gör att man som kund känner sig trygg i sitt val av leverantör?

Vad som gör att vi känner oss trygga skiljer sig åt mellan olika personer. Det finns flera faktorer som spelar roll för hur trygga vi känner oss, både individuella och generella. Att ha kontroll över situationen är till exempel en viktig förutsättning för att kunna känna trygghet.

Hur skapar vi på Centuri trygghet för dig som ska välja systemlösning och leverantör?

Vi har gjort det här förut. Vi har funnits på marknaden sedan 1998 och levererat lösningar till över 200 företag och organisationer. Vi utvecklar systemet själva, vilket innebär att vi är de verkliga experterna som även levererar systemet och ansvarar för supporten. Att veta att leverantören och systemet klarar de omvärldskrav som ställs på organisationen, som till exempel granskning av certifieringar och ackrediteringar. Det tror vi skapar trygghet!

Vad innebär då kvalitet?

Kvalitet innebär att uppfylla eller helst överträffa kundernas krav, behov och förväntningar, oftast i kombination med lägsta möjliga kostnad. Kvalitet innebär också att minska antalet fel vid utveckling av systemet, färre fel ger lägre kostnader. Det är alltid billigast att göra rätt från början. Arbetet med kvalitet måste därför börja med att kundernas behov och förväntningar fastställs. Här nedan ser ni några exempel på vad vi tror är kvalitet för en systemlösning och leverans av en tjänst. Att vi kan leverera nedanstående, det tror vi är kvalitet!

Systemspecifika:

Tjänstespecifika:

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss