Ärendehantering

Säkerställ att saker inte ”faller mellan stolarna” med en genomtänkt ärendehantering med automatisk återkoppling och bra sökbarhet.

Med Centuri har vi kraftigt förbättrat och effektiviserat reklamationsprocessen, kvalitetsuppföljningen och övrig dokumenthantering. Idag löser vi ett reklamationsärende på en dag. Tidigare kunde det ta upp till en vecka.

Anna Olofsson, Gruppledare Kundservice,

Polarbröd

Centuri Ärendehantering

Centuri Ärendehantering erbjuder ett konfigurerbart och lättanvänt system med hög tillgänglighet, prestanda och kapacitet för all typ av ärendehantering. Lösningen ger dig nycklarna till en effektiv registrering, kommunikation kring, åtgärdsplanering och uppföljning av ärenden. Systemet gör det enkelt att skapa, spåra och kontrollera status på ett ärende. Med Centuri Ärendehantering riskerar inget ärende att glömmas bort eller att lämnas utan åtgärd.

Med Centuri Ärendehantering kan du skapa systemstöd för i princip vilka administrativa ärendeprocesser som helst. Du kan till exempel skapa ett ärendehanteringssystem för ansöknings-, tillstånds-, felanmälans-, reparations- eller underhållsprocesser. Centuri Ärendehantering kan användas till att skapa allt från reklamationssystem till att hantera alla processer i en anställningslivscykel.

Det är ett lättanvänt, transparent och flexibelt system som säkerställer att alla ärenden involverar rätt personer, att de hanteras snabbt och effektivt samt att det är enkelt att följa upp dem.

Centuri lever upp till krav från SWEDAC, FDA, BRC och ISO

Centuri Ärendehantering lever upp till högt ställda krav från bland annat SWEDAC, FDA, BRC och kravstandarder som ISO 9001, 14001 och 22000. Detta återspeglas hos våra kunder där en stor majoritet har ackrediterade eller certifierade ledningssystem.Centuri avvikelse- och ärendehantering

Fördelarna med Centuri Ärendehantering

Hög effektivitet och knivskarp kontroll

Centuri Ärendehantering ger dig möjlighet att skapa ärendeprocesser med hög effektivitet i ett gränssnitt som ger dig mycket god överblick och kontroll av alla ärenden. Systemets kraftfulla och intelligenta funktioner för tidsinställning, ärendesökning, analys och uppföljning gör det omöjligt för ett ärende att bli hängande i luften. Allt som registreras i systemet tas om hand och följs upp. Inget lämnas åt slumpen.

All manuell ärendehantering kan skrotas. Systemet spar därmed både tid och pengar samt förbättrar spårbarheten, uppföljning en och transparensen i ärendehanteringen. Med smarta och fördefinierade formulärkontroller kan också antalet felaktiga ärenderegistreringar reduceras till ett minimum eller helt elimineras.

Rapportera ärenden enkelt och snabbt både via mobila och stationära enheter

Det är mycket enkelt att registrera olika ärenden, via både stationära och mobila enheter, med systemets webbaserade och flexibla gränssnitt. Centuri Ärendehanterings sinnrika funktioner för statusuppdateringar och ärendeuppföljning leder också till snabbare ledtider och åtgärder. Det mobila gränssnittet innebär att ett ärende kan påbörjas, behandlas och avslutas av en medarbetare under tiden som han eller hon till exempel besöker en kund eller inspekterar en produktionsanläggning.

Garanterad återkoppling och förankring hos nyckelpersoner

Under ett ärendes livscykel är det viktigt att rätt personer informeras eller involveras i ärendeprocessen. Den som har registrerat ett ärende måste enkelt kunna följa det och snabbt få återkoppling. Lika viktigt är det att berörda nyckelpersoner, processägare eller handläggare, får information om ett ärende som de bör känna till. Till exempel att en HR-chef får information om nyanställda eller arbetssökande.

Med Centuri Ärendehantering blir det enkelt att hålla ordning på alla ärenden och inget ärende riskerar att fastna eller ”falla mellan stolarna”. Varenda länk i hela ärendehanteringsprocessen är synlig och enkel att följa. Den som registrerat ett ärende får därmed snabb återkoppling från berörda beslutsfattare, handläggare eller processägare.

När ett ärende registrerats tar systemets automation hand om distributionen till ansvariga handläggare, processägare och andra beslutfattare. Systemets lättkonfigurerade uppföljnings- och påminnelsefunktionalitet ser också till att ärendet följs upp samt att beslut fattas och nödvändiga åtgärder vidtas.

Kraftfullt analys- och beslutsstöd

Centuri Ärendehantering har stöd för både fritextsökning och sökning på egenskaper eller kategori. Det gör det enkelt att hitta alla ärenden inom till exempel ”leveranser” eller ”ekonomiassistent”.

Systemets analys- och statistikfunktioner gör det också möjligt att snabbt identifiera trender, upptäcka problem och brister eller att få ut rapporter och beslutsunderlag, vilket är ett viktigt redskap i arbetet med ständiga förbättringar. Du kan till exempel få rapporter på vanliga fel i en produktionsprocess eller handläggningstiden för en viss typ av ärende. De inbyggda beslutstödverktygen erbjuder allt från standardrapporter till export mot data warehouse.

Användningsområden

Nedan ges ett antal exempel på användningsområden för Centuri Ärendehantering. Eftersom systemet är enkelt att anpassa efter organisationens behov är det möjligt att använda Centuri Ärendehantering till många fler tillämpningar.

Rekrytering och HR

Du kan bygga ett helt eget och unikt HR-system med Centuri Ärendehantering för att hantera hela livscykeln kring en anställning, från rekrytering till avslutande av en anställning. Till exempel kan ett webbaserat ansökningsformulär, kopplat till ärendehanteringssystemet, publiceras på er webbplats. När någon skickar in en ansökan startar en ärendeprocess där alla som deltar i rekryteringskampanjen involveras och informeras om varje sökande.

På samma sätt kan semesterplaneringen göras. En semesteransökan läggs upp på intranätet och när medarbetarna fyller i och skickar in sina ansökningar kopplas närmaste chef, löneadministratörer och andra berörda in i processen. Med Centuris kraftfulla analys- och statistikfunktioner är det sedan enkelt att ta ut olika typer av rapporter som rör en anställning, en avdelning eller en arbetsgrupp.

Kundservice

Centuri Ärendehantering kan användas för att skapa olika typer av kunddialoger, som till exempel att ta emot kundernas synpunkter via webbplatsen. Läs även om Centuri Reklamationer som är specifikt utvecklad för reklamationshantering.

Underhåll och service

Oavsett om det handlar om en trasig kopieringsmaskin eller driftstopp i ett produktionsavsnitt har de flesta företag behov av att snabbt kunna begära assistans för att inte produktionen ska påverkas. Genom att göra det enkelt att begära underhåll som sedan automatiskt skickas till exempelvis underhållsavdelningen kortas ledtider från behov till åtgärd. Ett underhållsärende kan också hamna under utredning för att förhindra att problemet upprepas.

Felanmälningar

Alla tänkbara felanmälningar kan med fördel göras med Centuri Ärendehantering. Till exempel felanmälningar som kunder kan göra på en produkt eller tjänst på er webbplats eller fel på maskiner eller processer som medarbetare kan göra på intranätet.

Ansökningar

Jobbansökningar är bara en typ av ansökan som kräver ett ärendehanteringssystem. Om din verksamhet bedriver någon typ av tillståndsgivning kan Centuri Ärendehantering användas för att skapa en helt webbaserad ansökningsprocess för alla era tillstånd. De sökande hålls per automatik hela tiden informerade om status på deras ansökan. Detta säkerställer en god relation och dialog med de sökande och kan minska belastningen på er kundtjänst betydligt.

Dokumenthantering

Ärendehantering

Avtalshantering

Förbättringar

Processer

Avvikelsehantering

Reklamationer

Centuri Plus

Centuri OnBoard

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss