Avtalshantering

Samla alla avtal på ett och samma ställe och gör kund- och leverantörsavtal tillgängliga för rätt personer med påminnelser så att saker blir gjort i tid! Via rättighetssystemet kan ni styra åtkomst till enskilda avtal ner på personnivå.

Centuri har skapat ordning och reda bland våra dokument och avtal, vilket har lett till att stärka chefernas och medarbetarnas trygghet och tilltro till dessa. Nu är alla dokument och avtal tillgängliga och sökbara för alla medarbetare samt godkända av chefer och ledare med rätt nivå och behörighet.

Dag Salaj, chefläkare,

Capio Geriatrik Dalen

Centuri Avtalshantering

Med Centuri avtalshantering kan alla avtal samlas på ett och samma ställe. Tack vare Centuris intuitiva gränssnitt och kraftfulla behörighetssystem är det enkelt att göra kund- och leverantörsavtal tillgängliga för berörda personer. Dessutom med påminnelser så att saker blir gjort i tid!

En strukturerad och effektiv avtalshantering handlar inte bara om att säga upp oönskade leverantörsavtal i tid. Det handlar också om att organisationen ska ha kunskap om och tillgång till tecknade avtal. Centralt för­handlade ramavtal gör ingen större nytta om med­arbetare inte känner till att de finns.

Bevakning av avtalens förfallodatum

För varje avtal som hanteras kan ett obegränsat antal bevakningsdatum definieras. Exempel på datum att bevaka är förlängningsdatum, datum för indexjustering och slutdatum. Till varje bevakningsdatum kan sedan ett valfritt antal personer knytas som automatiskt påminns via e-post, antingen som primär eller kopiemottagare. Det finns också möjlighet att ange om påminnelser ska läggas till de enskilda användarnas “Att-göra-listor”.

Stöd för alla typer av avtal

Centuri Avtalshanteringen har stöd för att hantera såväl internt upprättade avtal som skannade avtal från till exempel leverantörer. Avtalsmallar för de avtal som upprättas av den egna organisationen hanteras med fördel i Centuri Dokumenthantering och sedan utnyttjas funktionerna i avtalshanteringsdelen för hantering och bevakning av enskilda avtal.

Centuri Avtalshantering

Definiera avtalsspecifika egenskaper

Centuri Avtalshantering tillåter att ett obegränsat antal avtalstyper skapas, till exempel kundavtal, leverantörsavtal och supportavtal. För varje avtalstyp kan sedan avtalsspecifika egenskaper definieras . Exempel på sådana egenskaper är startdatum, slutdatum, avtalsansvarig, uppsägningsperiod, leverantör och automatisk förlängning.

Rättighetsstyrd åtkomst

Via rättighetssystemet i Centuri finns möjlighet att styra åtkomst till enskilda avtal ner på personnivå.

Få bra överblick med rapporter

Färdiga rapporter gör det möjligt att få en överblick över kommande händelser, filtrera på olika avtalstyper med mera. Exempel på användningsområden:

Dessutom kan avtalsfunktionen användas för vilken information som helst där det finns behov av antingen få påminnelser eller definiera informationsspecifika egenskaper.

Dokumenthantering

Ärendehantering

Avtalshantering

Förbättringar

Processer

Avvikelsehantering

Reklamationer

Centuri Plus

Centuri OnBoard

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss