Avvikelsehantering

Hantera avvikelser på ett strukturerat sätt som säkerställer att det som rapporteras blir omhändertaget. Följ upp avvikelser för att identifiera problemområden och eliminera risker.

I och med att vi införde Centuri dokument- och avvikelsehantering så har vi effektiviserat våra verksamhetsflöden, vilket hjälper till att förebygga risker och därmed öka säkerheten och minska kostnaderna.

Patric Stoor Kalberg, Quality Manager,

Aleris Omsorg AB

Centuri Avvikelsehantering

Centuri Avvikelsehantering ger dig möjlighet att snabbt identifiera avvikelser och oförutsedda händelser inom alla typer av företag och organisationer. Systemets användarvänlighet, flexibla arkitektur och höga prestanda gör det mycket lättanvänt, pålitligt och anpassningsbart. Din organisation tar snabbt till sig systemet och du kan hantera, följa upp och kontinuerligt förbättra verksamheten och förebygga risker, negativa händelser och förbättra säkerheten inom och utanför organisationen.

Fel och brister uppmärksammas i tid

Förbättringsarbetet i alla former kräver någon typ av avvikelsehantering i botten. Centuri är ett system där förändringar eller avvikelser från standarden eller det normala kan rapporteras och följas upp på ett effektivt sätt. Systemets anpassningsbara roll- och ärendefunktioner ser också till att alla berörda personer och roller involveras och hålls informerade i varje avvikelseprocess så att inget ärende blir liggande, ignoreras eller glöms bort.

Centuri Avvikelse- och ärendehanteringssystem lever upp till högt ställda krav från bland annat SWEDAC, FDA, BRC och kravstandarder som ISO 9001, 14001 och 22000. Detta återspeglas hos våra kunder där en stor majoritet har ackrediterade eller certifierade ledningssystem.

Centuri har marknadens bästa avvikelsehanteringssystem

Fördelarna med Centuri Avvikelsehantering

Högre effektivitet och bättre kontroll

Lösningen ger dig möjlighet att förbättra överblicken, kontrollen, styrningen och uppföljningen av all avvikelsehantering i en enda gemensam plattform. All manuell hantering kan helt elimineras. Systemet spar tid och pengar samt reducerar antalet felaktiga rapporteringar och förbättrar spårbarheten, uppföljningen och transparensen i avvikelsehanteringen.

Enkelt och snabbt att rapportera

Centuri Avvikelsehantering resulterar i enklare rapportering och snabbare ledtider med det webbaserat och flexibla gränssnittet. Det mobila gränssnittet innebär att medarbetare kan rapportera avvikelser i samma ögonblick som de inträffar via en mobil, läsplatta eller dator. Avvikelseformulären kan anpassas helt efter Er organisation och vilken typ av avvikelse det gäller.

Garanterad återkoppling och förankring hos nyckelpersonerna

Under ett ärendes livscykel är det viktigt att rätt personer informeras. Den som tagit sig tid att rapportera om en avvikelse måste kunna följa det och få information när en åtgärd vidtagits. Saknas återkoppling kommer medarbetare och andra rapportörer att uppleva rapporteringen som meningslös. Lika viktigt är det att berörda nyckelpersoner får information om händelser de bör känna till. Till exempel att en kvalitetschef får information om en kvalitetsavvikelse eller att en produktionschef larmas om ett driftstopp.

Ingen avvikelse faller mellan stolarna

Med Centuri Avvikelsehantering blir det betydligt lättare att hålla ordning på rapporteringen och ingen avvikelserapport riskerar att fastna eller ”falla mellan stolarna”. Varenda del i hela rapporterings- och uppföljningsprocessen är synliga och enkla att följa. Era medarbetare och andra rapportörer får därmed snabbare återkoppling på sina rapporteringar.

När en avvikelserapportering registrerats tar systemets automation hand om distributionen till berörda personer och andra beslutfattare. Systemets lättkonfigurerade uppföljnings- och påminnelsefunktionalitet ser också till att rapporteringen följs upp samt att beslut fattas och nödvändiga åtgärder vidtas.

Kraftfullt analys- och beslutsstöd

Centuri Avvikelsehantering har stöd för både fritextsökning och sökning på olika egenskaper. Systemets analys- och statistikfunktioner gör det också möjligt att snabbt identifiera trender och återkommande problem och brister. Du kan till exempel ta reda på vilka processer eller produkter som har flest rapporterade avvikelser. Du kan också undersöka om det finns åtgärder för liknande avvikelser som du kan återanvända.

Centuri avvikelsehanteringssystem så här kan det går till

Användningsområden

Nedan ges ett antal exempel på användningsområden för Centuri Avvikelsehantering. En hög grad av konfigurerbarhet gör det möjligt att använda Centuri Avvikelsehantering till många fler tillämpningar.

Uppföljning och kontroll av ledningssystem

Uppföljning och kontroll av kvalitets- och miljöledningssystem, för att säkerställa standardernas efterlevnad är en vanlig tillämpning. Speciellt för företag med certifierade ledningssystem, som till exempel ISO 9001 och ISO 14001. Med Centuri Avvikelsehantering uppnås ett arbetssätt som ser till att det som rapporteras tas om hand på rätt sätt och att beslutade åtgärder genomförs och följs upp. Lösningen ger också möjlighet att identifiera problemområden, eliminera brister och i förlängningen minska kostnaderna.

Revisionsavvikelser

Avvikelser som identifieras i samband med olika typer av revisoner dokumenteras och hanteras som ärenden i Centuri Avvikelsehantering. Revisioner kan genomföras enligt olika metoder och Centuri Avvikelsehantering kan anpassas och konfigureras för att möta olika behov. Centuris mobila gränssnitt underlättar också vid inspektioner och tillsynskontroller på geografiskt spridda platser och med en koppling till GPS kan man exakt få rätt position där rapporteringen sker.

Kundservice

Dialogen med kunder sker idag ofta via webben och Centuri Avvikelsehantering kan användas för att ta emot och följa upp kundernas synpunkter och reklamationer direkt via företagets webbplats. Läs även om Centuri Reklamationer som kan anpassas för reklamationshantering.

Olycks- och tillbudsrapportering

Att förhindra att tillbud blir till olyckor och att olyckor upprepas är viktigt i alla organisationer. Centuri underlättar arbetet genom att underlätta rapporteringen samt säkerställa att beslutade åtgärder genomförs och följs upp.

Underhåll och service

Oavsett om det handlar om en trasig kopieringsmaskin eller driftstopp i ett produktionsavsnitt har de flesta företag behov av att snabbt kunna begära assistans för att inte produktionen ska påverkas. Genom att göra det enkelt att begära underhåll som sedan automatiskt skickas till exempelvis underhållsavdelningen kortas ledtider från behov till åtgärd. Avvikelsen kan också hamna under utredning för att förhindra att problemet upprepas.

Exempel på fler områden där Centuri avvikelsehantering används är bl.a.

Dokumenthantering

Ärendehantering

Avtalshantering

Förbättringar

Processer

Avvikelsehantering

Reklamationer

Centuri Plus

Centuri OnBoard

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss