Centuri OnBoard

Spara tid med Centuri OnBoard, en molnbaserad tjänst, som gör all dokumentation tillgänglig på alla mobila eneheter, för alla berörda. Inget behov av att skriva ut agendor, protokoll med mera.

Vi upplever Centuri som ett användarvänligt program och leverantören har bra service och support!

Anneli Pryssander, Produktutvecklare,

Källbergs Industri AB

Centuri OnBoard

Våra kunder som använder Centuri OnBoard för sitt styrelsearbete vittnar om att man helt slutat distribuera papperskopior och enbart använder läsplattor som till exempel iPads under sina styrelsemöten. Den pappershantering som tidigare föregick varje möte är nu ersatt av tillgång till aktuella dokument online varefter de publiceras för styrelsemedlemmarna.

iPad-Air-2-iPhone-6-

Läs dokument via mobil eller läsplatta

Vi har de senaste åren sett ett enormt genomslag för användningen av mobila enheter. För många har telefonen tagit över som det viktigaste arbetsredskapet efter datorn. Snabbare mobil uppkoppling, högupplösta skärmar och en bra användarvänlighet har gjort att många arbetsuppgifter idag hanteras via mobilen. Till Centuri finns möjlighet att använda ”appar” för att kunna läsa dokument via IPad/IPhone samt Androidenheter. Styrelsearbete innebär att viktiga beslut ska fattas på grundval av den senaste information kring en organisations eller företags verksamhet. Det förväntas att styrelsemedlemmarna  ska vara informerade om de frågor som ska avhandlas för att mötet ska vara effektivt. Det traditionella sättet är att underlag till mötet skickas ut på papper, per post eller som bilagor i e-postmeddelanden, ett antal dagar innan mötet. Ofta sker förändringar i sista stund och då är det utskickade materialet redan inaktuellt.

Fördelar med Centuri OnBoard

Centuri OnBoard körs som en krypterad, molnbaserad tjänst vilket gör att styrelsens dokumentation kan göras tillgänglig för alla som är berörda, men bara dem.

Dokumenthantering

Ärendehantering

Avtalshantering

Förbättringar

Processer

Avvikelsehantering

Reklamationer

Centuri Plus

Centuri OnBoard

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss