Centuri Plus

Behovet av åtkomst till våra produkter via mobila enheter som till exempel surfplattor och smarta telefoner ökar stadigt hos våra kunder. Centuri plus är en applikation som gör det möjligt att söka, läsa dokument och rapportera avvikelser med hjälp av mobila enheter baserade på iOS (iPhone , iPad) och Android plattformar.

Vi har ett omfattande kvalitetsledningssystem som måste vara aktuellt och tillgängligt dygnet runt för våra 2000 medarbetare . I Centuri har vi sedan 2002 en pålitlig partner med en funktionalitet och utveckling som svarar mot verksamhetens behov och krav på en säker dokumenthantering.

Ulrika Nordström, Kvalitetssamordnare,

Karolinskas Universitetslaboratoriet

Centuri Plus

Centuri Plus användningsområden

Automatisk anpassning till mobila enheter

Genom att använda ett så kallat responsivt gränssnitt kan det anpassa sig automatiskt till olika typer av mobila enheter och fungerar därmed lika bra på telefonen som på surfplattan eller vanliga stationära eller bärbara datorer. Nu finns informationen i Centuri alltid till hands där den behövs. Centuri Plus kan också användas som ett komplement för läsare som sällan använder systemet och har behov av ett enklare gränssnitt med fokus på snabb läsning och enkel rapportering av ärenden och avvikelser.

Plus1

Rapportera avvikelser och ärenden via mobil eller läsplatta

Centuri Plus ger möjligheten att rapportera ärenden och avvikelser via bärbara enheter. Rapportören har tillgång till samtliga formulär direkt i sin mobila enhet och kan utföra avrapportering direkt på plats. Som tillägg för mobila formulär finns fält för automatisk geografisk positionering via GPS samt möjligheten att vidhäfta bilder direkt från enhetens kamera.

Säkerhetslösningar

Vi har implementerat samma väl beprövade säkerhetslösning i Centuri Plus som alltid funnits i Centuri. Detta medför möjlighet för både automatisk och manuell inloggning i Centuri Plus.

Tekniska krav och förutsättningar

Centuri Plus installeras som en tilläggsmodul på Centuris applikationsserver. Grundkravet är Centuri version 8.3 eller högre samt att Microsoft .NET Framework 2.0 och Microsoft ASP.NET MVC 2 är installerat på applikationsservern.

Plus2

Dokumenthantering

Ärendehantering

Avtalshantering

Förbättringar

Processer

Avvikelsehantering

Reklamationer

Centuri Plus

Centuri OnBoard

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss