Reklamationer

Centralisera, strömlinjeforma och effektivisera hanteringen av externa och interna reklamationer. Lösningen leder till snabbare och bättre service, kortare ledtider, bättre överblick, starkare kontroll och effektivare processer.

Med Centuri har vi kraftigt förbättrat och effektiviserat reklamationsprocessen, kvalitetsuppföljningen och övrig dokumenthantering. Idag löser vi ett reklamationsärende på en dag. Tidigare kunde det ta upp till en vecka.

Anna Olofsson, Gruppledare Kundservice,

Polarbröd

Reklamationer

Centuri Reklamationshantering ger dig möjlighet att centralisera, strömlinjeforma och effektivisera hanteringen av externa och interna reklamationer. Lösningen leder till snabbare och bättre service, kortare ledtider, bättre överblick, starkare kontroll och effektivare processer.

– Med Centuris system har vi kraftigt förbättrat och effektiviserat reklamationsprocessen, kvalitetsuppföljningen och övrig dokumenthantering. Idag löser vi ett reklamationsärende på en dag. Tidigare kunde det ta upp till en vecka, konstaterar Anna Olofsson, Gruppledare Kundservice på Polarbröd.

Läs hela berättelsen om Polarbröds införande och användning av Centuri Reklamationshantering.

Fördelarna med Centuri Reklamationshantering

Centuri Reklamationshantering erbjuder en teknisk plattform med ett användarvänligt gränssnitt och en struktur för att centralisera, strömlinjeforma och effektivisera reklamationshanteringen.

Högre effektivitet och bättre kontroll

Lösningen ger dig möjlighet att förbättra överblicken, kontrollen, styrningen och uppföljningen av alla reklamationsärenden i en gemensam plattform. All manuell hantering av reklamationer kan i princip helt elimineras. Det spar tid och pengar samt reducerar fel och förbättrar spårbarheten, uppföljningen och transparensen i reklamationsprocesserna.

Eliminera all manuell hantering

Den webbaserade lösningen ger dina kunder och samarbetspartners möjlighet att själva rapportera reklamationer via er hemsida. Reklamation görs via ett integrerat webbformulär som kommunicerar direkt med databasen, vilket innebär att ärenderegistreringen sker helt utan någon manuell mellanhantering.

Automatisk ärendekoppling till ansvarig handläggare

Registreringsprocessen kan också konfigureras så att varje reklamationsärende automatisk kopplas till rätt handläggare, produkt- eller områdesansvarig. Den som registrerat en reklamation, till exempel kunden, kan hela tiden via en statussida följa och se var i processen ärendet befinner sig.

Snabbare och garanterad återkoppling

Med Centuri Reklamationshantering blir det betydligt lättare att hålla ordning på reklamationerna och inget ärende riskerar att fastna eller ”falla mellan stolarna”. Varenda länk i hela reklamationskedjan är mycket synlig och enkel att följa. Dina kunder och andra rapportörer får därmed snabbare återkoppling på sina reklamationer.

Användningsområden

Reklamationer görs vanligast av kunder som är missnöjda med en produkt eller tjänst, men Centuri Reklamationshantering kan också användas som ett sätt att rapportera brister internt. Medarbetare och samarbetspartners kan till exempel initiera reklamationsärenden för att påtala dålig kvalitet eller svaga processer och länkar i leveranskedjan.

Kundreklamationer

Att erbjuda sina kunder ett enkelt och lättillgängligt reklamationsverktyg, med garanterad återkoppling inom en viss svarstid, uppfattas som bra kundvård och är ett starkt konkurrensmedel. Det börjar till och med att bli en hygienfaktor för en modern webbplats idag. Med ett bra reklamationsverktyg förbättras också möjligheten att ”lyssna” på marknaden och verkligen förstå bakgrunden till kundernas beteenden.

Interna reklamationer

Centuri Reklamationshantering kan också användas som ett internt förbättringsverktyg genom att låta medarbetare och samarbetspartners rapportera brister i produktion och leverans. Därmed kan de interna förbättringsförslagen behandlas på samma sätt och med samma öppenhet och ansvar som externa reklamationer.

Dokumenthantering

Ärendehantering

Avtalshantering

Förbättringar

Processer

Avvikelsehantering

Reklamationer

Centuri Plus

Centuri OnBoard

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss