Aleris

Aleris är ett av Nordens ledande privata vårdföretag. De finns i Sverige, Norge och Danmark och erbjuder tjänster inom tre områden – sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa.

Ladda hem referens som PDF

Utmaning

Flera olika ledningssystem inom koncernen försvårade medarbetarnas vardag. Delar av koncernen hanterade avvikelserna på papper.

Lösning

Genom att införa Centuri över hela koncernen skapade Aleris förutsättningarna för ett koncernövergripande ledningssystem som stödjer ett gemensamt arbetssätt och uppmuntrar till kunskapsöverföring.

Resultat

Förenklar medarbetarnas vardag och underlättar ledningens målstyrning samt uppföljning av avvikelser. Dessutom snabbar Centuri upp verksamhetsflödena och hjälper till att förebygga risker och därmed öka patientsäkerheten.

I och med att vi införde Centuri dokument- och avvikelsehantering så har vi effektiviserat våra verksamhetsflöden, vilket hjälper till att förebygga risker och därmed öka säkerheten och minska kostnaderna.

Patric Stoor Kalberg, Quality Manager,

Aleris Omsorg AB

Dokumenthanteringssystem underlättar vardagen på Aleris

Vårdkoncernen Aleris har infört dokumenthanterings- och avvikelsehanteringssystemet Centuri. Syftet med systemet är att förenkla medarbetarnas vardag och underlätta ledningens målstyrning samt uppföljning av avvikelser. Dokumenthanteringssystemet snabbar upp verksamhetsflödena och minimerar samtidigt riskerna i olika led.

När Aleris bestämde sig för att investera i ett nytt dokumenthanteringssystem var ett grundläggande krav att minimera antalet system. Aleris medarbetare använder redan flera olika system i sin kontakt med patienterna och en målsättning var att underlätta och effektivisera deras vardag.

Tillgång till rätt information

– Eftersom vi är en stor koncern med många geografiskt spridda enheter behöver våra medarbetare ha tillgång till såväl koncernövergripande som lokal information via ett och samma dokumenthanteringssystem. Tidigare fanns de koncernövergripande och lokala dokumenten i olika system, vilket orsakade förvirring, säger Ulrika Bengtsson, huvudadministratör för Centuri inom Aleris.

Aleris2

Lättare att fånga upp brister

Avvikelser hanterades tidigare i pappersform eller i andra system inom Aleris. Det gick åt massor med onödig tid till att skicka avvikelser i pappersformat till rätt person, som ibland satt på en annan geografiska plats, för att därefter åtgärdas och sedan skickas vidare till ansvarig chef för signering. Eftersom huvudkontoret inte hade samma system, blev det svårt att skicka avvikelserna vidare till dem.

– Nu kan vi övervaka flödet elektroniskt och följa en avvikelses väg genom systemet. De åtgärder som ska vidtas finns samlas i ett dokument och den som lämnat in avvikelsen kan enkelt följa ärendets gång.

– Genom vårt avvikelserapporteringssystem kan vi snabbt fånga upp eventuella brister. De kan åtgärdas innan de blir alltför omfattande och kostsamma. På så sätt hjälper Centuri avvikelsehanteringssystem oss i vårt förebyggande arbete, säger Ulrika Bengtsson. Centuri dokumenthanteringssystem bidrar också till att minska riskerna i organisationen eftersom medarbetarna vet vad de ska göra och vilka rutiner de ska följa. Dokumenten finns tillgängliga för samtliga berörda så snart det publicerats i systemet, vilket gör att vi slipper kopiera upp och sätta in dem i pärmar, säger Ulrika Bengtsson.

Aleris arbetar med att minska det totala antalet dokument genom att integrera dokument med likartade funktioner. Nu kan användarna se när dokumenten skapades och dokumentansvariga får påminnelser när de ska uppdateras.

Branschreferenser

Är du intresserad av att veta mer om våra branschreferenser, fyll i formuläret med namn, e-postadress och vilka branscher du vill veta mer om så skickar vi dig information.

Eller kontakta oss direkt på:

Dina uppgifter:Peab

Byggindustri

Polarbröd

Livsmedelsindustri

Karolinska Universitetssjukhuset

Hälso- och sjukvård

Region Västmanland

Hälso- och sjukvård

Capio Psykiatri

Hälso- och sjukvård

Boliden

Gruvindustri

Aleris

Hälso- och sjukvård