Region Västmanland

Region Västmanland är näst största arbetsgivaren efter Västerås stad. De största yrkesgrupperna är undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och sjukvårdare, men också biomedicinska analytiker, ekonomer, lärare, ingenjörer, kockar och snickare.

Ladda hem referens som PDF

Utmaning

Se till att ledningen och alla medarbetare är involverade i arbetet och förmedla att ledningssystemet inte är något annat än ”Vårt arbetssätt”.

Lösning

Skapa dokumenterade rutiner för såväl ökad patientsäkerhet som för medarbetarnas trygghet. Till sin hjälp har de Centuri dokumenthanteringssystem och processverktyget 2c8.

Resultat

Ett enhetligt arbetssätt och dokumenterade rutiner inom regionen så att kraven i bl.a. författningen SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och i standarden SS-EN 15224:2012 Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården uppfylls.regionen

Med Centuri som dokumenthanteringsverktyg har vi kunnat införa ett övergripande certifierbart ledningssystem för Region Västmanlands alla verksamheter. Vi hanterar smidigt och enhetligt alla dokument i Centuri.

Marie Lundström, Ledningssystemsamordnare,

Region Västmanland

Ledningssystemet, vårt arbetssätt

Vad är det viktigaste när man ska implementera ett nytt ledningssystem i verksamheten?

Det är att se till att ledningen och alla medarbetare är involverade i arbetet och förmedla att ledningssystem inte är något annat än ”Vårt arbetssätt”, säger Marie Lundström, ledningssystemssamordnare inom Region Västmanland.

Region Västmanland har sedan 2010 arbetat med att införa ett regionövergripande, processorienterat ledningssystem.

Det regionövergripande ledningssystemet ska uppfylla alla krav för att vara certifierbart. Tre områden inom regionen är certifierade idag och de är Miljö, Regionhälsan och Röntgenkliniken. Inom Laboratoriemedicin är verksamheten även ackrediterad/kvalitetssäkrad av olika myndigheter.

Väldokumenterade rutiner

Det viktigaste är dock inte att uppfylla krav i olika standarder, även om det väger tungt. Att ha standardiserade, säkra, dokumenterade rutiner är en nödvändighet för såväl patientsäkerheten som för medarbetarnas trygghet i arbetet. Alltifrån medarbetarnas kompetens och fortbildning till organisationsstrukturen, mötesformer, ansvar och befogenheter, dokumentstyrning, arbetssätt, avvikelserapportering och revisioner skall dokumenteras.

Grafiska processkartor kopplas till Centuri

Många delar av regionens verksamhet såsom styrning- och ledning, kärnverksamhet inom hälso- och sjukvård samt regionutveckling och inom olika stödfunktioner beskrivs i ledningssystemet med hjälp av grafiska processer ritade i processritverktyget 2c8. Till processerna kopplas sedan adekvata dokument från Centuri.

Ett stort arbete ligger i att samordna och skapa ett enhetligt arbetssätt och dokumenterade rutiner inom regionen, så att kraven i bl.a. författningen SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och i standarden SS-EN 15224:2012 Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården uppfylls.

Ständigt pågående process

Det är mycket viktigt att poängtera att ledningssystem inte bara är ”styrning och ledning” utan verkligen hela vårt arbetssätt. Ett ledningssystem blir aldrig färdigt! Det är ett ständigt pågående arbete för att hålla dokumentationen aktuell, annars är det inget ledningssystem, avslutar Marie Lundström.

Centrallasarettet_vasteras

Branschreferenser

Är du intresserad av att veta mer om våra branschreferenser, fyll i formuläret med namn, e-postadress och vilka branscher du vill veta mer om så skickar vi dig information.

Eller kontakta oss direkt på:

Dina uppgifter:Peab

Byggindustri

Polarbröd

Livsmedelsindustri

Karolinska Universitetssjukhuset

Hälso- och sjukvård

Region Västmanland

Hälso- och sjukvård

Capio Psykiatri

Hälso- och sjukvård

Boliden

Gruvindustri

Aleris

Hälso- och sjukvård