Förvaltningsfas

När leveransen är avklarad övergår projektet i en förvaltningsfas. Vid olika tidpunkter kan behov av ytterligare tjänster uppstå beroende på exempelvis organisationsförändringar, byte av teknisk plattform med mera.

Vi upplever Centuri som ett användarvänligt program och leverantören har bra service och support!

Anneli Pryssander, Produktutvecklare,

Källbergs Industri AB

Automatuppdatering av dokument

I de fall då en kund byter grafisk profil har Centuri verktyg för att automatiskt uppdatera samtliga dokument så att de följer den nya profilen.

Import från befintligt system

Ibland finns det behov av att flytta dokument, ärenden eller avtal från ett befintligt system till Centuri. Behovet kan uppstå både vid initial leverans av Centuri eller då en verksamhet med ett annat system förvärvas.

Integration med andra system eller intranät

Centuri används ofta i kombination med andra system. Dels för att hämta dokument och annan data från andra system men även för att ge andra system tillgång till information som finns i Centuri. Exempel på detta kan vara intranätportaler, externa webbplatser, ERP-system, ritningsdatabaser, produktutvecklingssystem med mera.

I takt med att användandet av intranät baserade på till exempel EPiServer, Microsoft Sharepoint och WordPress ökar, har också efter­frågan på att integrera Centuri med intranät ökat. Vi erbjuder därför färdiga funktioner för att på ett enkelt och effektivt sätt integrera Centuri i befintliga intranät. Det kan till exempel handla om att göra sökning tillgänglig eller att presentera information via klickbara process­kartor, organisations­scheman och fabriks­layouter. Denna typ av integration kräver inga utvecklings­insatser utan sker helt via färdiga funktioner byggda på etablerad teknik. Om så krävs finns även ett komplett API-tillgängligt för mer avancerad integration.

Uppgradering

För att säkerställa korrekt funktion genomför vi teknisk uppgradering av Centuri-miljön hos våra kunder. I de flesta fall sker dessa uppgraderingar via fjärruppkoppling.

Validering

För att säkerställa optimal användning av Centuri erbjuder vi en form av valideringstjänst där vi tillsammans med kunden gör en verifiering och validering av de tillämpningar och funktioner som ingår i installationen av Centuri. Här upptäcker vi om det finns brister i kompetens, konfiguration eller att funktioner inte utnyttjas på bästa sätt.

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss