Leveransprojekt

Ett leveransprojekt består av mycket mer än programvara. I en del fall ska befintliga dokument flyttas från ett annat system. I vissa fall saknas projektledningsresurser eller kompetens inom kvalitetssäkringsområdet. Vi har erfarenhet från över 200 kundprojekt och hjälper er med den kritiska igångsättningsfasen.

I och med att vi införde Centuri dokument- och avvikelsehantering så har vi effektiviserat våra verksamhetsflöden, vilket hjälper till att förebygga risker och därmed öka säkerheten och minska kostnaderna.

Patric Stoor Kalberg, Quality Manager,

Aleris Omsorg AB

Projektmodell vid leveransprojekt

Omfattningen av vårt projektansvar varierar beroende på projektets innehåll men utgår alltid från vår projektmodell. Detta för att erhålla ett konsekvent och effektivt arbetssätt vid implementeringen av Centuri. Vår projektmodell indelar arbetet i ett antal moment som erfarenhetsmässigt visat sig behövas för att uppnå en väl fungerande installation.

Centuri projektmodell

Dessa tjänster ingår alltid i våra leveransprojekt:

Utöver aktiviteterna ovan kan ibland följande tjänster tillkomma:

Mer information om tjänster finns under rubriken Förvaltningsfas

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss