Utbildningar

Utbildning ökar förståelsen och motivationen för användandet av Centuri. Genom utbildning ökar också möjligheten att lyckas i det viktiga arbetet med att få ordning och reda på organisationens dokument-, avtal-, avvikelse- och ärendehantering.

Centuri är ryggraden i Reproduktionsmedicins kvalitetsarbete, det hjälper oss att hålla ordning på vardagen. Skulle vi få problem finns ju dessutom ett utmärkt support med mycket tillmötesgående personal.

Lena Hyberg, IT- och kvalitetssamordnare,

Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset

Grundläggande samordnarutbildning

Pris: 5 900 kr för person nr ett, 5 400 kr för två eller flera personer från samma organisation. OBS! För att utbildningen ska bli av måste minst två vara anmälda. Fika och lunch ingår i priset.
Tid: 09.00-16.00
Plats: Kungsholmsgatan 21, Stockholm
Beskrivning: Utbildningen vänder sig till personer som är ny samordnare i Centuri och som behöver få en översiktlig genomgång av konfigurationsverktyget (Windowsklienten). Läs mer om utbildningen i kursinformationen till höger.
Anmälan: kurs@centuri.se


Arbeta med mallar i Centuri 9

Pris: 3 100 för person nr ett, 2 600 kr för två eller flera personer från samma organisation. OBS! För att utbildningen ska bli av måste minst två vara anmälda.
Tid: 09.00-11.00
Plats: Online
Beskrivning: Utbildningen vänder sig till användare som behöver grundläggande kunskaper i Word för att enklare och snabbare kunna skapa snygga dokument. Vi går även igenom hur man skapar enklare Centuri-mallar i Word. Läs mer om utbildningen i kursinformationen till höger.
Anmälan: kurs@centuri.se


Fördjupad samordnarutbildning i Centuri 8

Pris: 5 900 kr för person nr ett, 5 400 kr för två eller flera personer från samma organisation. OBS! För att utbildningen ska bli av måste minst två vara anmälda. Fika och lunch ingår i priset.
Tid: 09.00-16.00
Plats: Kungsholmsgatan 21, Stockholm
Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som är van Centurisamordnare. Vi kommer fördjupa oss i konfigurationsverktyget (Windowsklienten). Läs mer om utbildningen i kursinformationen till höger.
Anmälan: kurs@centuri.se


Användarutbildning (för utfärdare)

Pris: 3 100 kr för person nr ett, 2 600 kr för två eller flera personer från samma organisation. OBS! För att utbildningen ska bli av måste minst fyra vara anmälda. Fika och lunch ingår i priset.
Tid: 09.00-16.00
Plats: Kungsholmsgatan 21, Stockholm
Beskrivning: Utbildningen vänder sig till användare (utfärdare) som vill få en gedigen kunskap om samtliga funktioner i Centuri förutom rena samordnarfunktioner. Läs mer om utbildningen i kursinformationen till höger.
Anmälan: kurs@centuri.se


Lär dig skapa blanketter i Centuri 8

Pris: 3 100 för person ett, 2 600 kr för två eller flera personer från samma organisation. OBS! För att utbildningen ska bli av måste minst två vara anmälda. Fika ingår i priset.
Tid: 09.00-12-00 eller 13.00-16.00
Plats: Kungsholmsgatan 21, Stockholm
Beskrivning: Vi har en grundlig genomgång av hur man utvecklar blanketter för MS Word och MS Excel, bl.a. formulärfältsmallar, egendefinierade egenskaper och bokmärken. Läs mer om utbildningen i kursinformationen till höger.
Anmälan: kurs@centuri.se


Utbildning i avtalshantering i Centuri 8

Pris: 3 100 för person nr ett, 2 600 kr för två eller flera från samma organisation. OBS! För att utbildningen ska bli av måste minst två vara anmälda. Fika ingår i priset.
Tid: 09.00-12.00 och 13.00-16.00
Plats: Kungsholmsgatan 21, Stockholm
Beskrivning: Vi kommer bl.a. att gå igenom följande i konfigurationsverktyget (Windowsklienten): ledfrågor, dokumentkategorier med utökade egenskaper, påminnelser och uppgifter. Läs mer om utbildningen i kursinformationen till höger.
Anmälan: kurs@centuri.se


Utbildning i konfiguration av avvikelser och ärenden i Centuri 8

Pris: 5 900 kr för person nr ett, 5 400 kr för två eller flera personer från samma organisation. OBS! För att utbildningen ska bli av måste minst två vara anmälda. Fika och lunch ingår i priset.
Tid: 09.00-16.00
Plats: Kungsholmsgatan 21, Stockholm
Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som är en van Centurisamordnare. Vi kommer ha en grundlig genomgång av konfigurationsverktyget (Windowsklienten) och bl.a. gå igenom formulärfält, visningsinställningar, användarinställningar, funktionsinställningar etc. Läs mer om utbildningen i kursinformationen till höger.
Anmälan: kurs@centuri.se


Företagsanpassade utbildningar

Vi genomför utbildningar på plats hos Er för samtliga användarkategorier – läsare, utfärdare, rapportörer, handläggare och samordnare. Utbildningarna blir skräddarsydda för ert specifika behov och utgår från den version av Centuri ni har. Målsättningen är att deltagarna efter genomförd utbildning ska känna sig trygga och säkra i att klara av de moment som utbildningen tar upp. Därför innehåller utbildningarna en stor del praktiska övningar, varför det är bra om kursdeltagarna ha tillgång till en dator under utbildningarna. Vill ni veta mer om våra utbildningar eller boka in en företagsanpassad utbildning, kontakta oss via kurs@centuri.se.


Instruktionsfilmer

För att ytterligare underlätta användandet av Centuri har vi gjort korta instruktionsfilmer för både läsare, utfärdare och samordnare. Instruktionsfilmerna är mellan 2-4 minuter långa och är länkade från YouTube. Sidan är lösenordskyddad och för att få lösenordet, kontakta oss på 08-545 516 40 eller maila till info@centuri.se.

Till sidan med instruktionsfilmerna

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss