För dig som kund

Öppna utbildningar i Centuri!

Vill du få ut det mesta och det bästa av Centuri?

Bli en superanvändare, en ninja på att omsätta verksamhetsproblem och surdegar till enkla och kraftfulla informationsflöden.

Alla utbildningar genomförs i korta pass och via Teams för att göra det enkelt för dig att hinna kombinera det med ditt dagliga arbete.

 
shutterstock_2021634257
 
 
Lär dig stödja dina slutanvändare på bästa sätt

Diplomerad Centuri-administratör

Vad vi går igenom
 • Systemets grundfunktioner ur ett användarperspektiv
 • Informationsstruktur; arbetsflöden, taggning och metadata
 • Rättighetsstyrning; enheter, grupper och roller
 • Ägarbyte
 • Felsökning och problemlösning
Omfattning: 3x2 timmar
Pris: 4.900 SEK
 
Datum:

7/9 + 12/9 + 14/9

19/10 + 24/10 + 26/10

 

 
Bygg enkelt dina egna processflöden och formulär

Konfiguration av processer och formulär

Vad vi går igenom
 • Grundinställningar och livscykelhantering
 • Processflöden, stadieinställningar, aktiviteter och stadieövergångar
 • Formulärkonfiguration; formulärkontroller, sektions, insyn, villkorsstyrning och valideringsregler m m
Omfattning: 2x3 timmar
Pris: 4.900 SEK

 

Datum:

19/9 + 21/9 kl 9-12

21/11 + 23/11 kl 9-12

 
 
Minska det manuella arbetet med väl utvecklade mallar

Mallhantering

Vad vi går igenom
 • Dokumentmallar med metadatahantering
 • Utskriftsmallar i ärendehantering
 • Uppgifter och notifieringsmallar
 • Fältkoder, variabelnamn i formulär, sidfotshantering
Omfattning: 3 timmar
Pris: 2.900 SEK

 

Datum:

3/10 kl 9-12

 
Skapa relevanta rapporter för olika behov

Rapporter och dataanalys

Vad vi går igenom
 • Standardrapporter i Centuri
 • Kundunika rapporter: rapportmallar, definition, insyn
 • Excel; hantering av malldata, formatering, diagram och pivottabeller
 • Dataexport via API
Omfattning: 3 timmar
Pris: 2.900 SEK

 

Datum:

24/11 kl 9-12

 

Jag vill anmäla mig!