Vanliga frågor

Undra inte.
Fråga Centuri.

  Centuri AB erbjuder marknadens bästa system för hantering av ledningsinformation. De tre viktigaste delarna är dokumenthantering, avtalshantering och ärende- och avvikelsehantering. Sedan 1998 har vi på Centuri AB ansvarat för helheten genom att utveckla, äga och leverera produkten Centuri samt ge support åt kunderna. Våra samarbeten präglas av kundorientering, kunskap, omtanke och effektivitet.

  Centuri är snabbt och enkelt att införa samt lätt att anpassa, förändra och konfigurera. Redan efter första konfigurationsdagen kan man börja jobba i Centuri. Alla införandeprojekt genomförs av egna konsulter med lång erfarenhet av vår produkt. Vi tillhandahåller också support efter leverans. Det innebär att vi tar ansvar för helheten.

  Centuri är ett helt nytt system baserat på modern teknik och
  över 20 års erfarenhet. Systemet är utvecklat av oss, är flexibelt och användarvänligt med låga inköps- och driftskostnader. Vi är specialiserade på komplex informationsstyrning vilket innebär att vi byggt en flödesmotor och ett behörighetssystem som klarar av alla användarmässiga och regulatoriska krav på informationshantering som du kan hitta på.

  ”Low code” innebär att du själv enkelt kan anpassa systemet till förändrade förhållanden och olika informationsbehov utan externa konsultkostnader. Och enkla integrationer gör att du faktiskt kan bygga informationsflöden som gör att alla informationsöar blir till en helhet och manuellt dubbelarbete kan minimeras. Systemet levereras som en tjänst där du helt enkelt betalar per månad för tillgången till systemet.

  Du kan också välja att köpa licenser och installera systemet i din egen IT-miljö om du hellre vill det. Det finns olika licenstyper baserat på användarnas olika behov och mängden avgörs av organisationens storlek och hur verksamheten bedrivs.”
  Systemet kan installeras i er egen IT-miljö eller levereras som en molntjänst. Informationen i Centuri kan på ett enkelt sätt speglas ut på intranät eller på en webbplats eftersom många organisationer vill samla all sin information på ett och samma ställe.

  Flera av våra kunder har dessutom integration mot andra system, dels för att hämta dokument och data från andra system, men även för att ge andra system tillgång till information som finns i Centuri.
  Centuri dokumenthantering hjälper organisationer att hålla ordning och reda på all information som medarbetarna snabbt behöver ta del av, t.ex. rutiner, instruktioner, riktlinjer m.m. Systemet erbjuder all funktionalitet man kan förvänta sig i form av versionshantering, spårbarhet, sökningar, men också möjlighet att definiera påminnelser och aktiviteter kopplade till dokument som t.ex. rapportinstruktioner eller mötesprotokoll.
  Med Centuri avtalshantering kan alla avtal samlas på ett och samma ställe. Tack vare det intuitiva gränssnittet och kraftfulla behörighetssystemet blir det enkelt att göra kund- och leverantörsavtal tillgängliga för berörda personer. Dessutom med en påminnelsefunktion så att saker blir gjorda i tid!
  Centuri avvikelse- och ärendehantering gör det möjligt för alla inom organisationen att rapportera olika typer av ärenden, avvikelser, förbättringsförslag, kundsynpunkter, olycks- och tillbudsrapportering, reklamationer, revisionsavvikelser. Vi har dessutom mobila lösningar för detta.
  Centuri Dokumenthantering innehåller många smarta funktioner såsom versionshantering, spårbarhet, effektiva sökningar etc. men också möjlighet att definiera påminnelser och aktiviteter kopplade till dokument som t.ex. rapportinstruktioner eller mötesprotokoll.

  För varje avtal som hanteras i Centuri avtalshanteringssystem kan ett obegränsat antal bevakningsdatum definieras. Exempel på datum att bevaka är förlängningsdatum, datum för indexjustering och slutdatum. Till varje bevakningsdatum kan sedan ett valfritt antal personer knytas som automatiskt påminns via e-post och en uppgift läggs till de enskilda användarnas “Att-göra-listor”.

  Centuri Avvikelse- och ärendehantering kan skräddarsys precis så som organisationen vill ha det. Exempel på smarta funktioner är enkel inrapportering, automatisk information till berörda personer, bra sökfunktion och spårbarhet, bra statistikmöjligheter som ger möjlighet att identifiera problemområden.

  Centuri är helt responsivt och fungerar på alla mobiltelefoner och läsplattor med moderna webläsare (HTML5) utan att du behöver installera och uppdatera några appar.
  Provkör
  Provkör

  Hitta nålen i höstacken.

  Boka demo