Ärendehantering

Säkerställ rätt åtgärder vid rätt tidpunkt

Ärendehanteringen i Centuri gör att du enkelt kan hantera en mängd olika typer av ärenden och flöden i er verksamhet. Till exempel avvikelser, förbättringsåtgärder, revisioner och egenkontroller, tillbud och skador, rehabutredningar, leverantörskontroller, utvecklingsprojekt, reklamationer och andra typer av kundärenden och en mängd andra flöden som annars hanteras manuellt med risk för att saker faller mellan stolarna.

Det sparar tid, ökar kontroll och säkerhet samt säkerställer uppföljning av viktiga händelser.

 
Ärendehantering
 
 

Faller ärenden mellan stolarna?

Ärenden som hanteras i en verksamhet är många och risken är stor att saker faller mellan stolarna. Att ha bra struktur, processer och kontroll kan vara svårt, och frånvaron av ett bra IT-stöd kan leda till stora konsekvenser.

Ett dåligt IT-stöd för ärendehantering riskerar att bidra till:

Bristande rapportering av händelser

Är det alltför svårt så kommer medarbetarna helt enkelt att sluta rapportera händelser. Förhoppningsvis löser man problemet som uppstått, men utan dokumentation är risken stor att du kommer att uppleva samma problem igen och igen. .

Ineffektiv intern hantering

Dålig ärendehantering kan orsaka stopp i processer och göra arbetet rörigt. Ingen vet vad de förväntas göra och medarbetarna får inte tillgång till det de behöver när de behöver det. Det kan orsaka långa handläggningstider, mer manuellt arbete och extra energi på att få kontroll över läget.

Förlorad utvecklingspotential

Utan en bra ärendehantering är det svårt både att klara av det dagliga arbetet och att skapa ett effektivt förbättringsarbete. En ostrukturerad ärendehantering kan leda till förlorad information och ofullständiga eller felaktiga underlag för viktiga beslut.

 
 

Fokusera på rätt åtgärder med en effektiv ärendehantering

Med Centuri får du och dina kollegor bättre koll på er ärendehantering. Ni kan enkelt hantera arbetsflöden, skapa cykliska ärenden med påminnelser och skräddarsy flöden.

Här är ett urval av funktioner som gör det enkelt att hantera ärenden: 

Enkelt att designa och anpassa efter behov

 • Grafisk konfigurator med drag-och-släpp för att sätta upp flöden och formulär.
 • Flexibel design av formulär; möjlighet att lägga ut formulär i flera kolumner, på flera sidor eller som ett flöde.
 • Kan hantera digitala checklistor, processflöden, samlingsärenden, cykliska ärenden m m
Enkelt att använda
 • Anpassar sig responsivt beroende på skärm och fungerar lika bra på mobiltelefon eller läsplatta som dator
 • Villkorsstyrning av formulär; val i formuläret avgör vad mer som behövs fyllas i så att man slipper bruset
 • Villkorsstyrning av flöde; styrning av mottagare beroende på val i formuläret
 • Automatiska e-post-påminnelser
 • Uppslag mot andra system och automatiskt ifyllande av uppgifter
 • Möjlighet att visa relaterade ärenden, t ex liknande typer, samma kund etc
 • Inbyggd interaktionskontroll med ticketfunktion för enklare e-postkommunikation med externa parter
 • Möjlighet att delegera uppgifter i ett ärende till olika personer, ha koll på status och sätta tidsgränser.
 • Möjlighet att ladda upp bilagor med drag-o-släpp eller direkt från mobilkameran
 • Möjlighet att skapa samlingsärenden och koppla under-ärenden (för exempelvis revisioner, onboarding e dyl)
 • Enkelt att skapa utskriftsmallar för olika ändamål
 • Inbyggd rapportfunktion för uttag av statistikrapporter 
Säker hantering
 • Styrning av ärenden baserat på roll, enhetstillhörighet och grupper/skills-teams
 • Styrning av insyn på enskilda formulärsektioner
 • Möjlighet att automatiskt gallra personuppgifter baserat på fördefinierat regelverk (GDPR), och ändå ha kvar ärendet för lärande
 • Komplett läslogg
 • Ändringslogg ända ner på formulärfältsnivå
En del av ert eko-system
 • REST-baserade API:er för koppling mot andra system som ekonomisystem, telefoniplattformar, webformulär eller liknande
 • Möjlighet att "trigga" aktiviteter baserat på händelser i andra system
 • Möjlighet att automatisera flöden till andra system (exempelvis Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan vad gäller arbetsmiljöärenden)
 
 

En plattform för effektivare informationshantering

Centuri är en IT-plattform för informationshantering som hjälper företag och organisationer genom att göra informationssökning enklare, genom att effektivisera informationsprocesser och bidra till smartare digitala ekosystem formade efter verksamheternas syften och mål.

 • Användarvänligt
 • Intelligent sökning
 • Effektivt processtöd
 • Smidiga integrationer
 • Enkelt att ändra 
 
 
 

Med Centuri får du bättre överblick över alla dina ärenden och ökad kontroll. Det sparar tid, ökar effektiviteten och säkerheten i ärenden och förbättrar handläggning och hantering.

 
 
 
Läs mer om Centuris lösningar för informationshantering

Sluta lägga tid på onödigt arbete

Centuri är ett heltäckande och intuitivt system för informationshantering som hjälper er att öka effektiviteten och kvaliteten i er verksamhetsinformation samtidigt som ni minskar informationsstressen hos medarbetarna.

Läs mer här
centuri-image-04-1x1