Avtalshantering

Få kontroll på alla era avtal

Avtalshanteringen i Centuri är byggd för att hantera olika intressen effektivt och säkert. Med fullt processtöd i framtagningen, avancerad behörighetsstyrning och automatiska påminnelser baserat på avtalens specifika tidsramar får du koll så att alla avtal hanteras och kontrolleras i tid.

 
Contract management
 
 

Har ni svårt att hålla ordning på alla avtal och tillstånd?

Det kan vara svårt för organisationer att hålla koll på alla olika sorters avtal som tecknas för verksamheten. Leverantörs- och kundavtal, myndighetstillstånd m m har ofta en mängd olika uppgifter och uppsägningstider som det är kritiskt att hålla reda på. Och många av dom måste lagras säkert för att förhindra att affärshemligheter läcker.

En okontrollerad avtalshantering kan orsaka;

Läckage av affärshemligheter

En felaktig begränsning av insyn och sekretess kan orsaka läckage av affärskritisk information.

Förseningar i förnyelse eller uppsägning

Felaktiga eller försenade åtgärder i avtalshantering kan innebära förlorade avtal, tappade intäkter eller onödiga kostnader. 

Juridiska konflikter

En bristande avtalshantering kan innebära att viktiga avtalsvillkor glöms, att signerade avtal saknas eller inte kan hittas och att bilagor och förarbete tappas bort. Något som lätt kan eskalera till konflikter och olika tolkningar i förhållande till motparter.

 
 

Strukturerade processer, insynsskydd och kontrollerad uppgiftshantering

Med Centuri sätter du enkelt upp en bra struktur för din verksamhets avtal som säkerställer kontroll, insynsstyrning och hantering av uppgifter genom hela livscykeln. I slutändan hjälper Centuri er organisation att öka effektiviteten och minimera risker när det gäller avtal.
Centuris avtalshantering hjälper organisationer att;

Säkerställa mallar för avtal
 • Avtalsspecifika mallar
 • Automatiserad inmatning av metadata som är specialanpassade för olika avtalstyper
Effektivisera och kvalitetssäkra processen
 • Standardiserade aktiviteter för utfärdande, samarbete, godkännande, publicering och liknande – beroende på avtalstyp
 • Spårbarhet på ändringar mellan versioner
 • Motpartsregister för kvalitetssäkring av data
 • Möjlighet att koppla samman huvudavtal med relaterade bilagor
 • Koppling till e-signeringslösningar
 • Importfunktion för inkommande avtal
 • Automatisk framräkning av tidsfrister för uppsägning / omförhandling
 • Möjlighet att koppla multipla uppgifter till ett avtal påminner rätt personer vid rätt tillfälle
 • E-postnotifierng
 • Automatisk eskalering av uppgifter säkerställer genomförande om personer inte har gjort sina uppgifter
Säkerställa korrekt och effektiv insyn
 • Rollbaserad styrning av insyn med olika rättigheter per avtalstyp; avtalsansvarig, intressenter, administratör
 • Möjlighet till sekretessklassning av enskilda avtal.
 • Snabbval för sökning på exempelvis avtalstyp, motpart, kategori, förfallodag
 
 

I Centuri får du möjligheten att samla hela verksamhets avtal strukturerat och kontrollerat. Detta ger rätt personer överblick och insyn i avtalshanteringen och försäkrar att inga avtal tappas bort eller faller mellan stolarna.

 
 

En plattform för effektivare informationshantering

Centuri är en IT-plattform för informationshantering som hjälper företag och organisationer att göra informationssökning enklare, effektivisera informationsprocesser och skapa smartare digitala ekosystem formade efter verksamheternas syften och mål.

 • Användarvänligt
 • Intelligent sökning
 • Effektivt processtöd
 • Smidiga integrationer
 • Enkelt att ändra 
 
 
 
 
Läs mer om Centuris lösningar för informationshantering

Sluta slösa tid på onödigt arbete

Centuri är ett heltäckande och intuitivt system för informationshantering som hjälper er att öka effektiviteten och kvaliteten i er verksamhetsinformation samtidigt som ni minskar informationsstressen hos medarbetarna. 

Läs mer här
centuri-image-04-1x1